e-ISSN 2587-2524
Cilt : 25 Sayı : 4 Yıl :

Dizinler

Bu derginin içeriği Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında lisanslanmıştır.

Androloji Bülteni - : 25 (4)
Cilt: 25  Sayı: 4 - 2023
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
Danışma Kurulu
Reviewers

Sayfalar II - III

3.
Başkan'dan
From the President

Sayfa IV

4.
Editör'den
From the Editor

Sayfa V

5.
İçindekiler
Contents

Sayfa VI

ORIJINAL ARAŞTIRMA
6.
Revizyon yapılan sünnet komplikasyonlarının retrospektif analizi
Retrospective analysis of revised circumcision complications
Cem Kaya, Gökhan Arkan, Sibel Eryılmaz, Aslı Sevimli, Alparslan Kapısız, Ramazan Karabulut, Zafer Türkyılmaz, Ali Atan, Kaan Sönmez
doi: 10.24898/tandro.2023.01488  Sayfalar 221 - 226

7.
Nüks ve hastalığın etiyolojisini daha iyi anlamak için; üretra darlığının histopatolojik özellikleri
To better understand the etiology of recurrence and disease; histopathological features of urethral stricture
Hilmi Sarı, Ahmet Nihat Karakoyunlu, Berk Yasin Ekenci, Alihan Kokurcan, Demet Yılmazer, Fatih Yalçınkaya
doi: 10.24898/tandro.2023.61987  Sayfalar 227 - 232

8.
Gebelikte cinsel sıkıntı ve öznel mutluluk arasındaki ilişki
The relationship between sexual distress in pregnancy and subjective happiness
Sümeyye Barut, Esra Sabancı Baransel, Tuba Ucar
doi: 10.24898/tandro.2023.97355  Sayfalar 233 - 238

9.
Human Papilloma Virüsü Farkındalık ve Endişe Düzeyi Ölçeği (HPV-FEÖ): Ölçek geliştirme çalışması
Human Papillomavirus Awareness and Concern Scale (HPV-ACS): A scale development study
Tuğba Yılmaz Esencan, Ayça Demir Yıldırm, Mehtap Yıldız
doi: 10.24898/tandro.2023.75875  Sayfalar 239 - 245

10.
Doğum sonu dönemdeki kadınlarda benlik saygısı ve cinsel yaşam kalitesi: kesitsel bir çalışma
Self-esteem and quality of sexual life in women at the postpartum period: A cross-sectional study
Ekin Dila Topaloğlu Ören, Öznur Yaşar
doi: 10.24898/tandro.2023.26023  Sayfalar 246 - 254

DERLEME
11.
Cinsiyet disforisi cerrahisinde ürolojik yaklaşım
Urological approach in gender dysphoria surgery
Naci Burak Çınar, Mustafa Melih Çulha
doi: 10.24898/tandro.2023.58265  Sayfalar 255 - 262

12.
Pediatrik makroorşidizm
Pediatric macroorchidism
Alparslan Kapısız, Sibel Eryılmaz, Leyla Nur Türker, Cem Kaya, Ramazan Karabulut, Zafer Türkyılmaz, Ali Atan, Kaan Sönmez
doi: 10.24898/tandro.2023.20438  Sayfalar 263 - 266

13.
Hematospermili hastaya yaklaşım
Evaluation of the patient with hematospermia
Halil Tosun, Abdullah Gölbaşı, Emre Can Akınsal, Gökhan Sönmez, Numan Baydilli
doi: 10.24898/tandro.2023.43402  Sayfalar 267 - 271

14.
Prostat lazer cerrahileri sonrası erektil ve ejakülatuvar fonksiyonlar
Erectile and ejaculative functions after prostate laser surgery
Abdullah Gölbaşı, Halil Tosun, Emre Can Akınsal, Gökhan Sönmez, Numan Baydilli
doi: 10.24898/tandro.2023.98475  Sayfalar 272 - 275

15.
Androlojide yapay zekânın kullanım alanları
Using areas of artificial intelligence in Andrology
Hakan Görkem Kazıcı, Haluk Erol
doi: 10.24898/tandro.2023.04875  Sayfalar 276 - 281

OLGU SUNUMU
16.
HIV-negatif hastada penil kaposi sarkomu: Olgu sunumu
Penile kaposi’s sarcoma in A HIV- negative patient: a Case report
Abuzer Öztürk, İsmail Emre Ergin, Aydemir Asdemir, Nisa Begüm Öztürk, Hüseyin Saygın
doi: 10.24898/tandro.2023.34966  Sayfalar 282 - 284

ANDROLOJİ YAYINLARI VE KONGRE TAKVİMİ
17.
Androloji Yayınları ve Kongre Takvimi
Publications and Congress Calendar of Andrology

Sayfalar 285 - 290
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale