e-ISSN 2587-2524
Cilt : 25 Sayı : 4 Yıl :

Dizinler

Bu derginin içeriği Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında lisanslanmıştır.

Androloji Bülteni
Cinsiyet disforisi cerrahisinde ürolojik yaklaşım []
. 2023; 25(4): 255-262 | DOI: 10.24898/tandro.2023.58265

Cinsiyet disforisi cerrahisinde ürolojik yaklaşım

Naci Burak Çınar, Mustafa Melih Çulha
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye

Cinsiyet disforisi, bir kişinin cinsiyet kimliği ile doğumda atanan cinsiyeti arasındaki tutarsızlıktan kaynaklanan rahatsızlık ve hoşnut olmama durumu olarak tanımlanmaktadır. DSM-5 cinsiyet disforisi tanımlamasıyla bu durumu hastalık, bozukluk gibi tanımlamalardan çıkartıp cinsiyet çeşitliliği olarak tarif etmiştir. Son yıllarda cinsiyet hoşnutsuzluğu olan bireylerin toplumsal tanınırlığı ve kabul görmesindeki artış cinsiyet değiştirme ameliyatlarına başvuruların her geçen gün artmasına yol açmıştır. Cinsiyet değiştirme cerrahileri son yüzyılda hem vajinoplasti hem falloplasti için geliştirilen tekniklere rağmen zorlu cerrahiler olmaya devam etmektedir ve bu hastalar için multidisipliner yaklaşım esastır. Ameliyatların karmaşık yapısı nedeniyle komplikasyonların uygun şekilde anlaşılabilmesi ve yönetilebilmesi için oluşturulan anatominin bilinmesi öncelikli bir şarttır. Genital bölge üzerinde gerçekleştirilen bu ameliyatlar anatomik ve fonksiyonel olarak ürolojinin alanına girmekte ve bu nedenle tedavi basamaklarında ve komplikasyon yönetiminde ürologlara önemli bir rol düşmektedir.

Anahtar Kelimeler: cinsiyet disforisi, cinsiyet değiştirme ameliyatı, ürolojik yaklaşım

Urological approach in gender dysphoria surgery

Naci Burak Çınar, Mustafa Melih Çulha
Kocaeli University School Of Medicine, Department Of Urology, Kocaeli

Gender dysphoria is defined as a condition of discomfort and dissatisfaction arising from the inconsistency between a person’s gender identity and the sex assigned at birth. With the definition of gender dysphoria in the DSM-5, this condition has been redefined as gender diversity, moving away from terms like illness or disorder. In recent years, the increase in societal recognition and acceptance of transgender individuals has led to many requests for gender-affirming surgeries. Despite advances in vaginoplasty and phalloplasty surgical techniques over the past century, gender-affirming surgeries remain challenging and require a multidisciplinary approach. Given the intricate nature of these procedures, a thorough understanding of the anatomy, which has been established for proper comprehension and management of complications, is essential. These surgeries performed on the genital region fall within the field of urology anatomically and functionally.

Keywords: gender dysphoria, sex reassignment surgery, urological approach

Naci Burak Çınar, Mustafa Melih Çulha. Urological approach in gender dysphoria surgery. . 2023; 25(4): 255-262

Sorumlu Yazar: Mustafa Melih Çulha, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale