e-ISSN 2587-2524
Cilt: 26 Sayı: 1 Yıl: 2024

Dizinler

Bu derginin içeriği Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında lisanslanmıştır.

Amaç ve Kapsam

Amaç ve Kapsam

Androloji Bülteni Türk Androloji Derneği’nin resmi yayın organıdır. Dergi, androloji alanındaki araştırmaları, olguları, derlemeleri ve editöryal yorumların yayımlandığı danışman denetimli bilimsel bir dergidir. Dergi yılda dört sayı olarak yayımlanmaktadır. Derginin hedef kitlesi androloji alanlarında çalışan veya bu alanlara ilgi duyan araştırmacı ve hekimlerdir.

Derginin yazı dili Türkçe ve İngilizce’dir. Türkçe yazıların, Türk Dil Kurumu’nun Türkçe sözlüğüne ve imla kılavuzuna uygun olması gerekir.
Derginin editöryal ve yayın süreçleri International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), World Association of Medical Editors (WAME), Council of Science Editors (CSE), Committee on Publication Ethics (COPE), European Association of Science Editors (EASE) ve National Information Standards Organization (NISO) kılavuzlarına uygun olarak biçimlendirilir. Androloji Bülteni, Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing (doaj.org/bestpractice) ilkelerini benimsemiştir.

Tüm makaleler http://www.androlojibulten.org/ sayfasındaki online makale değerlendirme sistemi kullanılarak dergiye gönderilmelidir. Derginin yazım kurallarına, gerekli formlara ve dergiyle ilgili diğer bilgilere web sayfasından erişilebilir.
Derginin tüm masrafları Türk Androloji Derneği tarafından karşılanmaktadır.

Makale gönderimi,işlenmesi ve yayınlanması ücretsiz olup; yazarlardan herhangi bir şekilde ücret alınmamaktadır. Tüm yayınlanmış makaleler çevirim içi olarak PDF formatında mevcuttur ve https://www.androlojibulten.org/ adresinden ücretsiz olarak indirilebilir.

Dergimizin makale depolama politikası; Sherpa/Romeo depolama politikası (Kendi arşivleme politikası) şeklindedir: Yazar,ön baskıyı (yani , hakem değerlendirme öncesi taslağı) arşivleyemez; yazar,son baskıyı (yani, hakem değerlendirmesi sonrası son taslağı) arşivleyebilir; ve yazar, yayıncının sürümünü / PDF’sini arşivleyebilir.

Dergide yayımlanan makalelerde ifade edilen bilgi, fikir ve görüşler, Türk Androloji Derneği’nin editörleri, yayın kurulu ya da yayıncının değil, yazar(lar)ın bilgi ve görüşlerini yansıtır. Baş Editör, Editörler, Yayın Kurulu ve Yayıncı, yazarlara ait bilgi ve görüşler için hiçbir sorumluluk ya da yükümlülük kabul etmemektedir.
Androloji Bülteni 2017 yılından itibaren TUBITAK ULAKBIM TR Dizin tarafından dizinlenmektedir.
Yayımlanan tüm içeriğe www.androlojibulten.org adresinden ücretsiz olarak erişilebilir.

LookUs & Online Makale