e-ISSN 2587-2524
Cilt : 25 Sayı : 4 Yıl :

Dizinler

Bu derginin içeriği Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında lisanslanmıştır.

Androloji Bülteni
Pediatrik makroorşidizm []
. 2023; 25(4): 263-266 | DOI: 10.24898/tandro.2023.20438

Pediatrik makroorşidizm

Alparslan Kapısız1, Sibel Eryılmaz1, Leyla Nur Türker1, Cem Kaya1, Ramazan Karabulut1, Zafer Türkyılmaz1, Ali Atan2, Kaan Sönmez1
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Makroorşidizm, testis hacminin yaşa göre normalin en az iki katı artması olarak tanımlanır ve nadir görülen bir durum olup kesin insidansı bilinmemektedir. Makroorşidizm nispeten az görülse de görüldüğünde genetik, endokrin, neoplazma veya testis torsiyonları gibi sebepler araştırılmalıdır. Bu derleme ile özellikle çocuklarda görülen makroorşidizm mevcudiyetinde, McCune-Albright, Frajil X sendromları ve hipotiroidi başta olmak üzere olası sebepler vurgulanarak tanı, tedavi ve takibe yönelik bilgiler verilecektir.

Anahtar Kelimeler: makroorşidizm, çocuklar, McCune-Albright sendromu, Frajil X sendromu, hipotroidi

Pediatric macroorchidism

Alparslan Kapısız1, Sibel Eryılmaz1, Leyla Nur Türker1, Cem Kaya1, Ramazan Karabulut1, Zafer Türkyılmaz1, Ali Atan2, Kaan Sönmez1
1Gazi University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Ankara-Turkey
2Gazi University Faculty of Medicine, Department of Urology, Ankara-Turkey

Macroorchidism is defined as an increase in testicular volume at least twice the normal for age. It is a rare condition and its exact incidence is unknown. Although macroorchidism is relatively rare, when it is seen, causes such as genetic, endocrine, neoplasm or testicular torsion should be investigated. With this review, information on diagnosis, treatment and follow-up will be given, especially in the presence of macroorchidism seen in children, by emphasizing possible causes, especially McCune- Albright, Fragile X syndromes and hypothyroidism.

Keywords: macroorchism, children, McCune-Albright syndrome, Fragile-X syndrome, hypothyroidism

Alparslan Kapısız, Sibel Eryılmaz, Leyla Nur Türker, Cem Kaya, Ramazan Karabulut, Zafer Türkyılmaz, Ali Atan, Kaan Sönmez. Pediatric macroorchidism. . 2023; 25(4): 263-266

Sorumlu Yazar: Ramazan Karabulut, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale