e-ISSN 2587-2524
Cilt: 25 Sayı: 4 Yıl: 2023

Dizinler

Bu derginin içeriği Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında lisanslanmıştır.

HIV-negatif hastada penil kaposi sarkomu: Olgu sunumu []
. 2023; 25(4): 282-284 | DOI: 10.24898/tandro.2023.34966

HIV-negatif hastada penil kaposi sarkomu: Olgu sunumu

Abuzer Öztürk1, İsmail Emre Ergin2, Aydemir Asdemir1, Nisa Begüm Öztürk3, Hüseyin Saygın1
1Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye
2Kızılcahamam Devlet Hastanesi, Ankara, Türkiye
3Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye

Kaposi sarkomu, sıklıkla immünsuprese hastalarda görülen enflamatuvar vasküler bir tümördür. Burada insan immünyetmezlik virüsü (HIV) negatif, immünsupresif tedavi almayan bir hastada saptanan glans penis tutulumlu bir Kaposi sarkomu olgusu sunulmuştur. Altmış dokuz yaşında glans peniste mor renkli nodüler lezyon ile başvurdu. Lezyonun eksizyonei biyopsi incelemesinde Kaposi sarkomu tanısı konuldu. Antitümör tedavi verilmeyen hasta on aydır hastalıksız izlemdedir. Sonuç olarak, penisin nonspesifik lezyonlarının ayırıcı tanısında hasta HIV negatif olsa da Kaposi sarkomu akılda bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Kaposi sarkomu, glans penis, tedavi

Penile kaposi’s sarcoma in A HIV- negative patient: a Case report

Abuzer Öztürk1, İsmail Emre Ergin2, Aydemir Asdemir1, Nisa Begüm Öztürk3, Hüseyin Saygın1
1Department of Urology, Faculty of Medicine, Cumhuriyet University, Sivas, Turkey
2Kızılcahamam State Hospital, Ankara, Turkey
3Department of Pathology, Faculty of Medicine, Cumhuriyet University, Sivas, Turkey

Kaposi sarcomas are inflammatory and vascular tumors and occur frequentiy in immunosuppressive patients. Herein, we present a case of Kaposi sarcomas in patient who has not infected with human immunodeficiency virüs (HIV) or received an immunosuppressive medication. Sixty-nine-year-old man was admitted to the hospital with violet nodular lesion in glans penis. The examination of excisionat biopsy of lesion revealed Kaposi sarcomas. The patient has been followed up without antitumor treatment and relapse for ten months. In conclusion, Kaposi sarcomas should be mind in differential diagnosis of non-specific lesion of penis.

Keywords: Kaposi sarcoma, glans penis, treatment

Abuzer Öztürk, İsmail Emre Ergin, Aydemir Asdemir, Nisa Begüm Öztürk, Hüseyin Saygın. Penile kaposi’s sarcoma in A HIV- negative patient: a Case report. . 2023; 25(4): 282-284

Sorumlu Yazar: Abuzer Öztürk, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale