e-ISSN 2587-2524
Cilt: 26 Sayı: 2 Yıl: 2024

Dizinler

Bu derginin içeriği Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında lisanslanmıştır.

Editörlük ve Hakem Değerlendirmesi

Editörlük ve Hakem Değerlendirmesi

Androloji Bülteni'ne gönderilen yazılar, çift-kör bir hakem değerlendirmesinden geçecektir (ne yazar ne de gözden geçiren, diğerinin kimliğini bilmemektedir). Değerlendirme süreci Yardımcı Editörler ile başlar. Yardımcı Editörler, makalenin, derginin amacına ve kapsamına uyup uymadığını kontrol eder. Her bir başvuru, tarafsız bir değerlendirme süreci sağlamak için kendi alanlarında uzman olan en az iki harici, bağımsız akran hakem tarafından gözden geçirilir. Yayın kurulu, editörler veya derginin yayın kurulu üyeleri tarafından gönderilen yazıların değerlendirme sürecini yönetmek için bağımsız (harici) bir editör davet eder. Genel Yayın Editörleri, değerlendirme sürecinde tüm başvurular için nihai otoritedir.

LookUs & Online Makale