e-ISSN 2587-2524
Cilt: 25 Sayı: 4 Yıl: 2023

Dizinler

Bu derginin içeriği Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında lisanslanmıştır.

Androlojide yapay zekânın kullanım alanları []
. 2023; 25(4): 276-281 | DOI: 10.24898/tandro.2023.04875

Androlojide yapay zekânın kullanım alanları

Hakan Görkem Kazıcı1, Haluk Erol2
1Kızıltepe Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği, Mardin, Türkiye
2Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye

Son yıllarda giderek popüler hale gelen yapay zekâ birçok alanda olduğu gibi tıp alanında da sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır. Modern tıbbın her alanında olduğu gibi androloji alanında da son yıllarda hastalıkların tanısından tedavisine kadar birçok konuda yapay zekâ ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Bu derlemede androlojide yapay zekânın kullanım alanları, güncel literatür eşliğinde incelenerek aktarılmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: yapay zekâ, androloji, infertilite, yardımcı üreme teknikleri, robotik cerrahi, erektil disfonksiyon

Using areas of artificial intelligence in Andrology

Hakan Görkem Kazıcı1, Haluk Erol2
1Kızıltepe State Hospital Urology Clinic
2Aydın Adnan Menderes University Faculty of Medicine, Department of Urology

Artificial intelligence, which has become increasingly popular in recent years, has started to be used frequently in the field of medicine as in many other fields. Artificial intelligence, which has started to be used at many points in every field of modern medicine, has been used in the field of andrology in recent years in many areas from diagnosis to treatment of diseases. In this review, the areas of utility of artificial intelligence in andrology will be examined in the light of current literature.

Keywords: artificial intelligence, andrology, infertility, assisted reproductive techniques, robotic surgery, erectile dysfunction

Hakan Görkem Kazıcı, Haluk Erol. Using areas of artificial intelligence in Andrology. . 2023; 25(4): 276-281

Sorumlu Yazar: Hakan Görkem Kazıcı, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale