e-ISSN 2587-2524
Cilt : 22 Sayı : 3 Yıl : 2020

Dizinler

Bu derginin içeriği Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında lisanslanmıştır.

Androloji Bülteni - : 22 (3)
Cilt: 22  Sayı: 3 - 2020
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
Danışma Kurulu
Reviewers

Sayfalar II - III

3.
Başkan'dan
From the President

Sayfa IV

4.
Editör'den
From the Editor

Sayfa V

5.
İçindekiler
Contents

Sayfa VI

ORIJINAL ARAŞTIRMA
6.
Alkol ve sigara kullanımının infertil erkeklerde semen parametreleri üzerine etkisinin araştırılması
Investigation of the effects of alcohol and tobacco use on semen parameters in infertile men
Göksun Demirel, Tulay Irez
doi: 10.24898/tandro.2020.68815  Sayfalar 149 - 153

7.
Kronik pelvik ağrı sendromu/tip 3 prostatitli infertil hastaların serum ve ejakülat inhibin B seviyelerinin değerlendirilmesi
The evaluation of serum and ejaculate inhibin B levels in infertile patients with chronic pelvic pain syndrome/type 3 prostatitis
Usupbaev Akylbek, Rysbaev Bolotbek, Stambekova Kanyshai, Baisalov Mirbek, Kuzebaev Ruslan, Jandraliev Ramis
doi: 10.24898/tandro.2020.80388  Sayfalar 154 - 158

8.
Farklı kalp hastalığı tanılı Türk kadınların cinsel fonksiyonlarının hastalık öncesi ve sonrası eşleri ile birlikte değerlendirilmesi: Kontrol gruplu çalışma
Assessment of sexual functions of Turkish women with different heart diseases before and after disease with their spouses: A study with a control group
Ahmet Şalvarcı, Atiye Kaytazoğlu, Ali Sami Gürbüz, Mehmet Balasar, Tevfik Fikret İlgenli, Mehmet Çolakoğlu
doi: 10.24898/tandro.2020.24196  Sayfalar 159 - 166

9.
Cinsel sağlık eğitiminin hemşirelik öğrencilerinin cinsel mitlerine etkisi
The effect of sexual health education on the sexual myths of nursing students
Bahtışen Kartal
doi: 10.24898/tandro.2020.80774  Sayfalar 167 - 171

DERLEME
10.
Eksozomların erkek infertilitesindeki rolü
Role of exosomes in male infertility
Aslı Metin Mahmutoğlu
doi: 10.24898/tandro.2020.92499  Sayfalar 172 - 176

11.
Kanser hastalarına yönelik BETTER modeline dayalı cinsel danışmanlık
Sexual consultancy based on BETTER model for cancer patients
Zeynep Ölçer, Ümran Oskay
doi: 10.24898/tandro.2020.14622  Sayfalar 177 - 182

12.
D vitamini eksikliğinin cinsellik üzerine etkisi
The effect of vitamin D deficiency on sexuality
Havva Sert, Sebahat Gökçe Doğan, Serap Çetinkaya, Hicran Yıldız
doi: 10.24898/tandro.2020.71676  Sayfalar 183 - 186

13.
Serbest seminal nükleik asitlerin erkek infertilitesi ile ilişkisi
Cell-free nucleic acids and male infertility relationship
Aslı Metin Mahmutoğlu
doi: 10.24898/tandro.2020.27879  Sayfalar 187 - 193

14.
Stomanın cinsel yaşam üzerindeki etkileri
Effects of stoma on sexual life
Özge Kaya, Dilek Aygin
doi: 10.24898/tandro.2020.68984  Sayfalar 194 - 198

ANDROLOJİ YAYINLARI VE KONGRE TAKVİMİ
15.
Androloji Yayınları ve Kongre Takvimi
Publications and Congress Calendar of Andrology

Sayfalar 199 - 203
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale