e-ISSN 2587-2524
Cilt : 22 Sayı : 3 Yıl :

Dizinler

Bu derginin içeriği Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında lisanslanmıştır.

Androloji Bülteni
D vitamini eksikliğinin cinsellik üzerine etkisi []
. 2020; 22(3): 183-186 | DOI: 10.24898/tandro.2020.71676

D vitamini eksikliğinin cinsellik üzerine etkisi

Havva Sert1, Sebahat Gökçe Doğan2, Serap Çetinkaya3, Hicran Yıldız4
1Sakarya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Sakarya, Türkiye
2Sakarya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sakarya, Türkiye
3Sakarya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sakarya, Türkiye
4Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Bursa, Türkiye

D vitamini, obezite, kas iskelet sistemi, kronik hastalıklar, böbrek hastalıkları, kanserler (kolon, prostat, meme vb.), kardiyovasküler hastalıklar, metabolik sendrom, otoimmün hastalıklar (multiple skleroz, romatoid artrit vb) ile ilişkili olduğu bilinmektedir. Son yıllarda yapılan çalışmalarda, D vitaminin cinsellik üzerine de etkisi olduğu belirtilmektedir. Bu derleme, D vitaminin cinsellik üzerine etkisinin gözden geçirilmesi amacıyla yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: D vitamini, cinsellik, hastalıklar

The effect of vitamin D deficiency on sexuality

Havva Sert1, Sebahat Gökçe Doğan2, Serap Çetinkaya3, Hicran Yıldız4
1Sakarya University, Faculty of Health Sciences, Department of Internal Medicine Nursing, Sakarya, Turkey
2Sakarya University Institute of Health Sciences, Sakarya, Turkey
3Sakarya University, Faculty of Health Sciences, Sakarya, Turkey
4Bursa Uludağ University Faculty of Health Sciences, Bursa, Turkey

Vitamin D is known to be related with obesity, musculoskeletal, chronic diseases, kidney diseases, cancers (colon, prostate, breast, etc.), cardiovascular diseases, metabolic syndrome, autoimmune diseases (multiple sclerosis, rheumatoid arthritis, etc.). Recent studies indicate that vitamin D also has an effect on sexuality. This review was conducted to review the effect of vitamin D on sexuality.

Keywords: Vitamin D, sexuality, diseases

Havva Sert, Sebahat Gökçe Doğan, Serap Çetinkaya, Hicran Yıldız. The effect of vitamin D deficiency on sexuality. . 2020; 22(3): 183-186

Sorumlu Yazar: Hicran Yıldız, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale