e-ISSN 2587-2524
Cilt : 22 Sayı : 3 Yıl :

Dizinler

Bu derginin içeriği Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında lisanslanmıştır.

Androloji Bülteni
Stomanın cinsel yaşam üzerindeki etkileri []
. 2020; 22(3): 194-198 | DOI: 10.24898/tandro.2020.68984

Stomanın cinsel yaşam üzerindeki etkileri

Özge Kaya1, Dilek Aygin2
1İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, İstanbul, Türkiye
2Sakarya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sakarya, Türkiye

Bireylerin sağlıklı ve üretken yaşama dönmelerine yardımcı olabilmek, daha uzun süre kaliteli bir şekilde yaşamalarını sağlamak ve altta yatan patolojiyi iyileştirmek için oluşturulan stoma, aynı zamanda fiziksel, sosyal, bilişsel ve duygusal açıdan sorunlara da neden olabilmektedir. Bu süreçte cerrahinin, kemoterapi ve radyoterapinin yan etkilerinin yanı sıra stoma, bireyde beden imgesinde bozulma, kendini çekici hissetmemeye neden olarak, cinsel yaşamı olumsuz olarak etkilemekte, cinsel işlev ve istek kaybı görülebilmektedir. Bu derleme makale; stomalı bireylerin cinsel yaşamlarının nasıl etkilendiğinin, cinsel işlev bozukluklarının (CİB) ne oranda görüldüğünün incelenmesi amacıyla planlandı.

Anahtar Kelimeler: Cinsellik, cinsel yaşam, hemşirelik, stoma

Effects of stoma on sexual life

Özge Kaya1, Dilek Aygin2
1Health Care Vocational School, İstanbul Yeni Yüzyıl University, İstanbul, Turkey
2Faculty of Health Sciences, Sakarya University, Sakarya, Turkey

Stoma, which is used in order to help individuals return their healthy and productive life, to help them live their lives in a more qualified way, and to improve the underlying pathology, may cause physical, social, cognitive and emotional problems, at the same time. In addition to side effects of surgical operations, chemo and radiotherapy; stoma also causes deterioration of the body images in individuals, the feeling of not being attractive; therefore, it affects sex life, causes dysfunctions therein and decreased desire thereto. The aim of this review article is to examine the sex life of individuals with a stoma, to see how it is affected, and to study the level of sexual dysfunctions.

Keywords: Nursing, ostomy, sexuality, sexual life

Özge Kaya, Dilek Aygin. Effects of stoma on sexual life. . 2020; 22(3): 194-198

Sorumlu Yazar: Özge Kaya, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale