e-ISSN 2587-2524
Cilt: 25 Sayı: 4 Yıl: 2023

Dizinler

Bu derginin içeriği Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında lisanslanmıştır.

Kanser hastalarına yönelik BETTER modeline dayalı cinsel danışmanlık []
. 2020; 22(3): 177-182 | DOI: 10.24898/tandro.2020.14622

Kanser hastalarına yönelik BETTER modeline dayalı cinsel danışmanlık

Zeynep Ölçer1, Ümran Oskay2
1Ankara Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ankara, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Kadın Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Bölümü, İstanbul, Türkiye

Kanser ve kanser tedavilerine bağlı olarak ortaya çıkan cinsel sağlık sorunları üzerinde durulması gereken önemli bir konudur. Cinsellik hemşirelik bakımının önemli bir parçası olmasına rağmen, hemşirelerin bu konuyu ele almada güçlük yaşadıkları görülmektedir. BETTER modeli cinsel danışmanlıkta uygun adımlar sunarak hastalara bütüncül bakım verilmesinde onkoloji hemşirelerine yardımcı olabilir. BETTER modeli bazı kelimelerin baş harflerinin bir araya gelmesinden oluşan bir modeldir. Kanser hastalarında BETTER modelinin kullanılmasıyla cinsel sağlığın sürdürülmesine katkı sağlanabilir.

Anahtar Kelimeler: BETTER modeli, cinsellik, danışmanlık, hemşirelik, kanser

Sexual consultancy based on BETTER model for cancer patients

Zeynep Ölçer1, Ümran Oskay2
1Ankara Medipol University, School Of Health Sciences, Department Of Nursing, Ankara, Turkey
2Istanbul University-Cerrahpasa, Florence Nightingale Faculty Of Nursing, Department Of Women, Istanbul, Turkey

Sexual health problems associated with cancer and cancer treatments are important issues to be addressed. Although sexuality is an important part of nursing care, it appears that nurses have difficulty in addressing this issue. The BETTER Model can assist oncology nurses in providing holistic care to patients by offering appropriate steps in sexual counseling. BETTER Model is a model consisting of certain words the capital letters of which come together as an acronym. The use of BETTER model in cancer patients can contribute to the maintenance of sexual health.

Keywords: BETTER model, cancer, consultancy, nursing, sexuality

Zeynep Ölçer, Ümran Oskay. Sexual consultancy based on BETTER model for cancer patients. . 2020; 22(3): 177-182

Sorumlu Yazar: Zeynep Ölçer, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale