e-ISSN 2587-2524
Cilt : 24 Sayı : 4 Yıl :

Dizinler

Bu derginin içeriği Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında lisanslanmıştır.

Androloji Bülteni - : 24 (4)
Cilt: 24  Sayı: 4 - 2022
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
Danışma Kurulu
Reviewers

Sayfalar II - III

3.
Başkan'dan
From the President

Sayfa IV

4.
Editör'den
From the Editor

Sayfa V

5.
İçindekiler
Contents

Sayfa VI

ORIJINAL ARAŞTIRMA
6.
Transrektal prostat biyopsisine bağlı gelişen erektil ve işeme disfonksiyonunun incelenmesi ve tedavisinde tadalafilin etkisi
Evaluating erectile and voiding dysfunctions due to transrectal prostate biopsy and efficacy of tadalafil in treatment
Ahmet Ender Caylan, Mustafa Faruk Usta
doi: 10.24898/tandro.2022.90532  Sayfalar 237 - 241

7.
Vücut kitle indeksi, testis hacmi, penis uzunluğu: Adölesan dönemi öncesi çocuklarda genel durumun yeniden gözden geçirilmesi
Body mass index, testicular volume, penile length: A review of the general situation in pre-adolescent children
Müslüm Ergün, Süleyman Sağır, Sule Allahverdi
doi: 10.24898/tandro.2022.68442  Sayfalar 242 - 248

8.
COVID-19 pandemisinin erkek cinsel işlev bozukluğuna ve olası etyolojik faktörlere etkisi
Influence of the COVID-19 pandemic on male sexual dysfunction and potential etiological factors
Uğur Öztürk, Mustafa Koray Kırdağ, Alperen Kuru, Muhammed Emin Göktepe, Taha Kır, Onur Özturk
doi: 10.24898/tandro.2022.82542  Sayfalar 249 - 257

9.
Artan prostat hacmi erektil fonksiyon ve yaşam kalitesi için bir risk faktörü müdür?
Is increased prostate volume a risk factor for erectile function and quality of life?
Aykut Demirci, Halil Basar
doi: 10.24898/tandro.2022.72324  Sayfalar 258 - 263

10.
Ebelik öğrencilerinde cinsel tutum ve inanışlar üzerinde cinsel utangaçlığın etkisi
The effect of sexual embarrassment on sexual attitudes and beliefs in midwifery students
Nurcan Uzdil, Yurdagül Günaydın
doi: 10.24898/tandro.2022.03764  Sayfalar 264 - 272

DERLEME
11.
Benign prostat hiperplazisi olan hastalarda PSA kullanımı
Usage of PSA in patients with benign prostatic hyperplasia
Ali Atan
doi: 10.24898/tandro.2022.93653  Sayfalar 273 - 277

12.
Üremeye yardımcı tedavi yöntemleri ve etik sorunlar: Mümkün olan her şey ahlaki midir?
Assisted reproductive technologies and ethical issues: Is every possible thing moral?
Adem Az, Muhammet İhsan Karaman
doi: 10.24898/tandro.2022.22800  Sayfalar 278 - 287

13.
Semen mikrobiatasının semen parametreleri ve erkek infertilitesi ile ilişkisi
The relationship of semen microbiota with semen parameters and male infertility
Emin Taha Keskin, Halil Lütfi Canat
doi: 10.24898/tandro.2022.05924  Sayfalar 288 - 293

14.
Penil protez cerrahisinde alternatif rezervuar yerleştirme teknikleri
Alternative reservoir placement tecniques in penile prothesis surgery
Ahmet Ender Caylan, Mustafa Faruk Usta
doi: 10.24898/tandro.2022.49092  Sayfalar 294 - 297

15.
HPV ve erkek cinsel sağlığı
HPV and men’s sexual health
Mesut Cilli
doi: 10.24898/tandro.2022.80008  Sayfalar 298 - 312

ANDROLOJİ YAYINLARI VE KONGRE TAKVİMİ
16.
Androloji Yayınları ve Kongre Takvimi
Publications and Congress Calendar of Andrology

Sayfalar 313 - 316
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale