e-ISSN 2587-2524
Cilt: 25 Sayı: 4 Yıl: 2023

Dizinler

Bu derginin içeriği Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında lisanslanmıştır.

HPV ve erkek cinsel sağlığı []
. 2022; 24(4): 298-312 | DOI: 10.24898/tandro.2022.80008

HPV ve erkek cinsel sağlığı

Mesut Cilli
Hatay Reyhanlı Devlet Hastanesi, Üroloji Bölümü, Hatay, Türkiye

Human papilloma virüs (HPV), dünyada en sık görülen cinsel yol ile bulaşan enfeksiyon (CYBE) etkenidir. HPV, genital bölgede kondiloma aküminatum adı verilen siğillere, prekanseröz ve kanseröz lezyonlara yol açabilir. Onkojenik bir virüs olan HPV’nin serviks kanseri ile birlikteliğinin %100 olması ve daha önceki prevalans çalışmalarının genellikle kadınlar üzerinde yapılmış olması erkeklerdeki HPV enfeksiyonunu geri planda bırakmıştır. Son yıllarda erkeklerin dâhil edildiği prevalans çalışmalarının artması, penil intraepitelyal neoplazi (PIN)’li hastalarla %70–100 ve penis kanseriyle %50 oranında olan birlikteliği, penil uretral meatusta ve nadiren uretrada görülmesi, birkaç çalışmada prostat kanseri ile ilişkilendirilmesi ve erkek infertilitesine yol açması sebebiyle erkek cinsel sağlığı açısından bilinmesi ve önem verilmesi gereken bir virüstür. Bu derleme erkeklerde görülen HPV enfeksiyonlarının güncel tanı, tedavi ve korunma yollarını değerlendirmeyi amaçlamıştır.

Anahtar Kelimeler: human papilloma virus, genital siğil, erkek

HPV and men’s sexual health

Mesut Cilli
Department of Urology,Hatay Reyhanlı State Hospital

Human papilloma virus (HPV) is the most common sexually transmitted infection (STI) agent in the world. HPV can cause genital warts called condyloma acuminatum as well as precancerous and cancerous lesions. The 100% association of HPV, an oncogenic virus, with cervical cancer, and the fact that previous prevalence studies were generally conducted on women, left HPV infection in men in the background. Because of the increase in prevalence studies including men and the association of patients with penile intraepithelial neoplasia (PIN) at a rate of 70–100% and those with penile cancer at a rate of 50%; in addition since it is seen in the penile urethral meatus and rarely in the urethra and associated with prostate cancer in several studies; leading to male infertility, it is a virus that should be known and given importance in terms of male sexual health. This review aimed to evaluate the current diagnosis, treatment and prevention methods of HPV infections in men.

Keywords: human papilloma virus, genital wart, male

Mesut Cilli. HPV and men’s sexual health. . 2022; 24(4): 298-312

Sorumlu Yazar: Mesut Cilli, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale