e-ISSN 2587-2524
Volume: 24 Issue: 4 Year: 2022

Dizinler
Penil protez cerrahisinde alternatif rezervuar yerleştirme teknikleri []
. 2022; 24(4): 294-297 | DOI: 10.24898/tandro.2022.49092

Penil protez cerrahisinde alternatif rezervuar yerleştirme teknikleri

Ahmet Ender Caylan, Mustafa Faruk Usta
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye

Günümüzde erektil disfonksiyon ve üriner inkontinans nedeniyle penil protez ve artifisiyel üriner sfinkter cerrahileri sıklıkla uygulanılmakta olup; sözü edilen işlemler zaman içinde daha popüler ve etkili hale gelmektedir. Bununla birlikte, protez teknolojisinde sağlanan gelişmeler; cerrahilerin daha kolay ve düşük komplikasyon oranları ile uygulanmasına olanak sağlamaktadır. Günümüzde yaygın olarak uygulanılmakta olan cerrahi tekniklerde; nadiren vasküler/bağırsak yaralanması, palpabl rezervuar veya enfeksiyon gibi komplikasyonlara rastlanabilmektedir. Özellikle önceden geçirilmiş cerrahi hikâyesi bulunan olgularda; nadir komplikasyonların yaşanmamasına teknolojik olarak geliştirilmiş protezlerin kullanılması önerilmektedir. Bu derlemede; zorlu protez olgularında rezervuar yerleştirilmesi ile ilgili güncel bilgiler irdelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: penil protez, artifisyel üriner sfinkter, penil rezervuar, rezervuar yerleştirilmesi

Alternative reservoir placement tecniques in penile prothesis surgery

Ahmet Ender Caylan, Mustafa Faruk Usta
Akdeniz University Faculty of Medicine, Department of Urology, Antalya, Turkey

Nowadays penile prothesis and artificial urinary sphincter surgeries are widely performed in men with refractory erectile dysfunction and urinary incontinence. Both surgeries are becoming more popular and the effectiveness of these surgical modalities are increasing with time. In addition, technological developments associated to prostheses gives surgeons several opportunities, thus performing more easier surgeries with low complication rates. Nowadays, even uncommonly seen; vascular injury, palpable reservoir or infection can be encountered after prostheses surgeries. Furthermore, especially in cases with previous pelvic surgery history, the use of new developed prostheses is recommended to prevent rarely seen complications; including vascular/ bowel injury, postoperative palpable reservoir and infection. In this review, we described the placement of reservoirs in difficult prosthesis cases and evaluated the results of such surgeries.

Keywords: penile prosthesis, artificial urinary sphincter, penile reservoir, reservoir placement

Ahmet Ender Caylan, Mustafa Faruk Usta. Alternative reservoir placement tecniques in penile prothesis surgery. . 2022; 24(4): 294-297

Sorumlu Yazar: Ahmet Ender Caylan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale