e-ISSN 2587-2524
Cilt : 25 Sayı : 1 Yıl :

Dizinler

Bu derginin içeriği Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında lisanslanmıştır.

Androloji Bülteni - : 25 (1)
Cilt: 25  Sayı: 1 - 2023
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
Danışma Kurulu
Reviewers

Sayfalar II - III

3.
Başkan'dan
From the President

Sayfa IV

4.
Editör'den
From the Editor

Sayfa V

5.
İçindekiler
Contents

Sayfa VI

ORIJINAL ARAŞTIRMA
6.
Sünnet uygulanan çocuklarda dorsal slit yöntemi sonuçlarımız
Our results of dorsal slit method in children applied with circumcision
Kenan Yalçın
doi: 10.24898/tandro.2023.34445  Sayfalar 1 - 5

7.
Erektil disfonksiyon şikâyeti ile başvurup eşlik eden prematür ejakulasyonu olan heteroseksüel hastalarda günlük tadalafil ve sertralin kombinasyon tedavisinin etkinliği ve güvenilirliği
Efficacy and safety of daily tadalafil and sertraline combination therapy in heterosexual patients presenting with erectile dysfunction and concomitant premature ejaculation
Kemal Ertaş, Abdullah Akkurt, Zülfü Sertkaya
doi: 10.24898/tandro.2023.04379  Sayfalar 6 - 10

8.
COVID-19 pandemisi nedeniyle karantina Türk kadınlarının cinsel yaşamını nasıl etkiledi? Kesitsel bir anket çalışması
How did lock-down due to COVID-19 pandemia effect sexual life of Turkish women? A cross sectional survey study
Adil Emrah Sonbahar, Özlem Geyik
doi: 10.24898/tandro.2023.68542  Sayfalar 11 - 17

9.
Gebelerin, cinsel yaşam ve cinselliğe karşı tutumlarının değerlendirilmesi
Evaluation of pregnant women’s attitudes towards sex life and sexuali
Esra Güney, Zeynep Bal
doi: 10.24898/tandro.2023.27167  Sayfalar 18 - 26

10.
Hidrosel ile ilgili youtube videoları hastalar için ne kadar kaliteli ve güvenilir?
How quality and reliable are youtube videos about hydrocele for patients?
Berk Yasin Ekenci, Hilmi Sarı
doi: 10.24898/tandro.2023.75010  Sayfalar 27 - 31

DERLEME
11.
Prostat kanserinde minimal invaziv cerrahi tedavi sonrası erektil disfonksiyonun güncel literatür eşliğinde değerlendirilmesi
Evaluation of erectile dysfunction after minimally invasive surgical treatment in prostate cancer with current literature
Enis Mert Yorulmaz, Yigit Akın
doi: 10.24898/tandro.2023.62134  Sayfalar 32 - 33

12.
Açık üretroplasti sonrası seksüel fonksiyon – etkileyen faktörler ve önlemler
Sexual function after urethroplasty – affecting factors and precautions
Emre Tokuç, Metin İshak Öztürk
doi: 10.24898/tandro.2023.14880  Sayfalar 34 - 39

13.
Engelli kadınlarda üreme sağlığını etkileyen etmenler, üreme sağlığı sorunları ve hemşirenin rolü
Factors affecting reproductive health in women with disabilities, reproductive health problems and the role of the nurse
Esra Güler, Nülüfer Erbil
doi: 10.24898/tandro.2023.32848  Sayfalar 40 - 48

14.
COVID-19 pandemisi ve COVID-19 aşısının menstrüel siklusa etkisi
Effect of COVID-19 pandemic and COVID-19 vaccine on menstrual cycle
Fatma Yıldırım, Hüsne Yücesoy, Nuriye Büyükkayacı Duman
doi: 10.24898/tandro.2023.58826  Sayfalar 49 - 52

15.
Penis büyütme tedavisinde güncel yaklaşımlar
Current approaches to penis enlargement treatment
Yaşar Başağa, Zülfü Sertkaya
doi: 10.24898/tandro.2023.32704  Sayfalar 53 - 58

OLGU SUNUMU
16.
Komplet üretra rüptürüyle birlikte olan penil fraktür
Penile fracture with complete urethral rupture
Osman Çağatay Çiftçi, Ercan Ogreden, Doğan Sabri Tok, Mehmet Karadayı, Ural Oğuz, Erhan Demirelli
doi: 10.24898/tandro.2023.05925  Sayfalar 59 - 62

ANDROLOJİ YAYINLARI VE KONGRE TAKVİMİ
17.
Androloji Yayınları ve Kongre Takvimi
Publications and Congress Calendar of Andrology

Sayfalar 63 - 66
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale