e-ISSN 2587-2524
Cilt : 24 Sayı : 2 Yıl : 2022

Dizinler

Bu derginin içeriği Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında lisanslanmıştır.

Androloji Bülteni - : 24 (2)
Cilt: 24  Sayı: 2 - 2022
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
Danışma Kurulu
Reviewers

Sayfalar II - III

3.
Başkan'dan
From the President

Sayfa IV

4.
Editör'den
From the Editor

Sayfa V

5.
İçindekiler
Contents

Sayfa VI

ORIJINAL ARAŞTIRMA
6.
Türkiye’de hemşirelik alanında aile planlamasına ilişkin yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi
The analysis of nursing postgraduate thesis related to family planning in Turkey
Sevda Karakaş, Zehra Gürsoy
doi: 10.24898/tandro.2022.23355  Sayfalar 89 - 96

7.
65 yaş üzeri kronik hastalığı olan kadınlarda cinsel yaşam kalitesinin belirlenmesi
Determination of sexual quality of life in women over 65 with chronic disease
Kerime Hacıköylü, Nurhan Doğan
doi: 10.24898/tandro.2022.24572  Sayfalar 97 - 102

8.
Kadınlarda cinsel sıkıntının depresyon, anksiyete ve stres üzerine etkisi
The effect of sexual difficulty in women on depression, anxiety and stress
Zeynep Bal, Nilay Gökbulut, Tuba Uçar
doi: 10.24898/tandro.2022.41713  Sayfalar 103 - 109

9.
Aile planlaması yöntemi kullanan üreme çağındaki kadınlarda cinsel fonksiyonlar ve cinsel yaşam kalitesi
Sexual functions and sexual quality of life in the reproductive age women using method of family planning
Ayşe Akalın, Şevval Bostancı
doi: 10.24898/tandro.2022.04810  Sayfalar 110 - 117

10.
Ebelik öğrencilerinin human papilloma virüs ile ilgili bilgi durumlarının analizi: Tanımlayıcı anket çalışması
Analysis of midwifery students’ knowledge of human papilloma virus: A descriptive survey study
Refika Genç Koyucu
doi: 10.24898/tandro.2022.50103  Sayfalar 118 - 126

11.
Transrektal prostat biyopsisinin çiftlerin seksüel fonksiyonları üzerine etkisi
The effect of transrectal prostate biopsy on sexual functions of couples
Aykut Demirci, Fatih Hızlı, İsa Dağlı, Halil Başar
doi: 10.24898/tandro.2022.21957  Sayfalar 127 - 132

DERLEME
12.
Human Papillomavirus (HPV) Enfeksiyonu ve HPV aşısında güncel yaklaşımlar
Human Papillomavirus (HPV) Infection and current approaches to HPV vaccine
Ayşe Akalın
doi: 10.24898/tandro.2022.25993  Sayfalar 133 - 139

13.
Postpartum pelvik taban bozuklukları ve annenin psiko-sosyal durumuna etkisi
Postpartum pelvic floor disorders and the effect of maternal’s psycho-social situation
Gülennur Suar, Nebahat Özerdoğan
doi: 10.24898/tandro.2022.04874  Sayfalar 140 - 146

14.
Doğum sonrası dönemde cinselliği etkileyen faktörler ve sağlık profesyonellerinin sorumlulukları
Factors affecting sexuality in the postpartum period and the responsibilities of health professionals
Esra Güler, Nülüfer Erbil
doi: 10.24898/tandro.2022.54531  Sayfalar 147 - 154

15.
Menopoz ve cinsel yaşam: Sistematik derleme
Menopause and sexual life: Systematic review
Fatma Aslan Demirtaş, Burcu Fırat, Nevin Sahin
doi: 10.24898/tandro.2022.54837  Sayfalar 155 - 162

ANDROLOJİ YAYINLARI VE KONGRE TAKVİMİ
16.
Androloji Yayınları ve Kongre Takvimi
Publications and Congress Calendar of Andrology

Sayfalar 163 - 166
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale