e-ISSN 2587-2524
Volume : 16 Issue : 56 Year : 2023

Dizinler

Bu derginin içeriği Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında lisanslanmıştır.

Androloji Bülteni - : 16 (56)
Cilt: 16  Sayı: 56 - 2014
BAŞKANDAN MESAJ
1.
Başkandan Mesaj
From The President

Sayfa I

İÇİNDEKİLER
2.
İçindekiler
Contents

Sayfa II

EDİTÖR KÖŞESİ
3.
Editör Köşesi
From The Editor

Sayfa III

ERKEK CİNSEL SAĞLIĞI
4.
Prematür ejakülasyona güncel bakış ve tedavisindeki yenilikler (Derleme)
Abdulmuttalip Şimşek, Emre Kandemir
Sayfalar 1 - 7
Makale Özeti |Tam Metin PDF

5.
Prematür ejakülasyon tedavisinde hyaluronik asidin etkinliğini değerlendiren bir klinik çalışma (Güncel Makale Özeti)
İsmail Selvi, Fatih Hızlı
Sayfalar 8 - 9
Makale Özeti |Tam Metin PDF

6.
Erektil disfonksiyon risk faktörü olarak epilepsi (Derleme)
Banu Şahin Yıldız, Mustafa Ozan Gürsoy, Mustafa Yıldız
Sayfalar 10 - 11
Makale Özeti |Tam Metin PDF

7.
Epilepsili ratlarda cinsel işlev bozukluğu (Güncel Makale Özeti)
Cüneyt Adayener, Ercan Malkoç
Sayfa 12
Makale Özeti |Tam Metin PDF

8.
Erektil işlev bozukluğunda pineal hormon melatoninin rolü (Derleme)
Banu Şahin Yıldız, Mustafa Yıldız
Sayfalar 13 - 14
Makale Özeti |Tam Metin PDF

9.
Erektil disfonksiyonda gen tedavisi (Derleme)
Cem Özgür, Haşmet Sarıcı, Onur Telli
Sayfalar 15 - 19
Makale Özeti |Tam Metin PDF

10.
Erken başlangıçlı erektil disfonksiyon genellikle anormal kavernozal arteriyel akımla ilişkili değildir (Güncel Makale Özeti)
İsmail Selvi, Halil Başar
Sayfalar 20 - 21
Makale Özeti |Tam Metin PDF

11.
Sinir koruyucu radikal prostatektomili erektil disfonksiyonu olan erkeklerde, penil protez implantasyonu ve oral pde-5 inhibitörü tadalafil tedavisi arasındaki etkinlik ve memnuniyet profilinin karşılaştırılması (Güncel Makale Özeti)
Aykut Başer, Sadettin Eskiçorapçı
Sayfalar 22 - 24
Makale Özeti |Tam Metin PDF

12.
Prostat kanseri nedeni ile tedavi edilen erkeklerde radyoterapi ile cerrahinin üriner, sindirim ve cinsel fonksiyon sonuçlarının uzun dönem farkları (Güncel Makale Özeti)
Serhat Özgün, Fatih Hızlı
Sayfalar 25 - 26
Makale Özeti |Tam Metin PDF

13.
Bir transforming growth factor-β1 antagonist peptid olarak p144’ün sildenafil ile sinerjisi ve diyabetik ratlardaki kavernozal fibrozisin iyileşmesi yolu ile erektil cevabın artışı (Güncel Makale Özeti)
H. N. Göksel Göktuğ, M. Abdurrahim İmamoğlu
Sayfa 27
Makale Özeti |Tam Metin PDF

14.
Alerjik rinit ve erektil disfonksiyon riski - Ülke çapında toplum temelli bir çalışma (Güncel Makale Özeti)
Havva Sert, Dilek Aygin
Sayfa 28
Makale Özeti |Tam Metin PDF

15.
Hayvanlarla cinsel ilişki (SWA) - Davranışsal özellikler ve penil kanser ile olan olası ilişki: Çok merkezli çalışma (Güncel Makale Özeti)
Yusuf Gençten, Fikret Erdemir
Sayfalar 29 - 30
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ERKEK ÜREME SAĞLIĞI
16.
Ejakülator kanal obstrüksiyonlarında tanı ve cerrahi yöntemler (Derleme)
Ahmet Karakeçi, Fatih Fırdolaş, İrfan Orhan
Sayfalar 31 - 37
Makale Özeti |Tam Metin PDF

17.
Anabolizan ilaçlar ve spermatogeneze etkileri (Derleme)
Sadık Görür, Çağdaş Çekiç
Sayfalar 38 - 43
Makale Özeti |Tam Metin PDF

18.
Erkek infertilitesinde genetik bilgilendirme (Derleme)
Murat Şamlı
Sayfalar 44 - 51
Makale Özeti |Tam Metin PDF

19.
Çocukluktan erişkinliğe Klinefelter sendromlu erkeğe sistemik bakış (Derleme)
M. Murad Başar, Erdal Alkan
Sayfalar 52 - 55
Makale Özeti |Tam Metin PDF

20.
Erkek infertilitesinde aromataz inhibitörleri (Derleme)
Ayhan Karaköse, Özgü Aydoğdu, Yusuf Ziya Ateşçi, Bilal Gümüş
Sayfalar 56 - 58
Makale Özeti |Tam Metin PDF

21.
TESE’de başarıyı belirleyen faktörler (Derleme)
Tahsin Turunç
Sayfalar 59 - 64
Makale Özeti |Tam Metin PDF

22.
Sperm DNA fragmantasyonu, hiperaktivasyonu ve hyalüronan bağlama yeteneği in vitro fertilizasyon ve intrasitoplazmik sperm enjeksiyonunda fertilizasyon ve embriyo gelişimi için tahmin ettirici faktörler midir? (Güncel Makale Özeti)
Erkan Efe, Sefa Resim
Sayfalar 65 - 66
Makale Özeti |Tam Metin PDF

23.
Kriyoprezervasyon başarısının belirleyicileri olarak; spermatozoa ve seminal plazma yağ asitleri (Güncel Makale Özeti)
Türker Çavuşoğlu
Sayfa 67
Makale Özeti |Tam Metin PDF

24.
Testiküler neoplazi veya lenfoproliferatif bozukluğu olan hastalarda semen kalitesi üzerine onkolojik tedavilerin etkileri (Güncel Makale Özeti)
Serhat Özgün, Okan Baş, Fatih Hızlı
Sayfalar 68 - 69
Makale Özeti |Tam Metin PDF

25.
Diyabetik ratların prostat ve seminal veziküllerinde aquaporinlerin ekspresyonu (Güncel Makale Özeti)
Murat Dinçer, Ege Can Şerefoğlu
Sayfa 70
Makale Özeti |Tam Metin PDF

26.
Mikrocerrahi vazoepididimostomi, gebelik elde etmede başarısız olmuş epididimal obstrüksiyonlu azospermik hastalarda etkin bir tedavidir (Güncel Makale Özeti)
Serdar Kalemci, A. Barış Altay
Sayfalar 71 - 72
Makale Özeti |Tam Metin PDF

KADIN CİNSEL SAĞLIĞI
27.
Cinsel fonksiyonun değerlendirilmesi ve hemşirenin rolü (Derleme)
Gamze Fışkın, Nezihe Kızılkaya Beji
Sayfalar 73 - 76
Makale Özeti |Tam Metin PDF

28.
Metabolik sendrom ve kadınlarda seksüel disfonksiyon (Derleme)
Hakan Öztürk, Bilal Gümüş
Sayfalar 77 - 82
Makale Özeti |Tam Metin PDF

29.
Diyabetes mellitus’un kadın cinsel fonksiyonlarına etkisi (Derleme)
Halil Çiftçi, Ercan Yeni
Sayfalar 83 - 87
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ANDROLOJİ YAYINLARI VE KONGRE TAKVİMİ
30.
Androloji Yayınları ve Kongre Takvimi
Publications and Congress Calendar of Andrology

Sayfalar 88 - 90
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale