e-ISSN 2587-2524
Cilt : 25 Sayı : 3 Yıl :

Dizinler

Bu derginin içeriği Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında lisanslanmıştır.

Androloji Bülteni - : 25 (3)
Cilt: 25  Sayı: 3 - 2023
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
Danışma Kurulu
Reviewers

Sayfalar II - III

3.
Başkan'dan
From the President

Sayfa IV

4.
Editör'den
From the Editor

Sayfa V

5.
İçindekiler
Contents

Sayfa VI

ORIJINAL ARAŞTIRMA
6.
Glanüler tip megameatus intakt sünnet derisi olan olgularda tedavi ne olmalıdır?
What should be the treatment in cases with glanular type megameatus intact foreskin?
Kenan Yalçın
doi: 10.24898/tandro.2023.48295  Sayfalar 141 - 145

7.
Varikoselli hastalarda sistemik immün enflamasyon endeksi ve hematolojik enflamatuvar parametrelerinin değerlendirilmesi: Kontrollü bir çalışma
Evaluation of systemic immune inflammation index and hematological inflammatory parameters in patients with varicocele: a controlled study
Şaban Oğuz Demirdöğen, Ahmet Emre Cinislioğlu, Tugay Aksakallı, Mehmet Sefa Altay, Adem Utlu, İbrahim Karabulut, İsa Özbey
doi: 10.24898/tandro.2023.34603  Sayfalar 146 - 153

8.
Primer infertil erkeklerdeki Y-kromozom mikrodelesyon sıklığı
Frequency of Y-chromosome microdeletion in primary infertile men
Özgür Balasar, Savaş Barış
doi: 10.24898/tandro.2023.79058  Sayfalar 154 - 158

9.
Erkek askeri personelin human papilloma virüsü tarama testi ve aşısına ilişkin bilgi düzeyleri
Male military personnel’s knowledge levels about human papillomavirus, screening test, and vaccine
Fatih Okan, Sümeyye Kavici, Işıl Miray Dincel, Kübra Topcu, Sümeyya Üstün, Merve Akkoç
doi: 10.24898/tandro.2023.18942  Sayfalar 159 - 166

10.
Stres üriner inkontinans hastalarında duloksetin tedavisi sonrası cinsel fonksiyon ve koital inkontinans durumu
Sexual function and coital incontinence status after duloxetine treatment in patients with stress urinary incontinence
Bahadır Ermeç, Mehmet Gökhan Çulha
doi: 10.24898/tandro.2023.87259  Sayfalar 167 - 170

11.
Sünnet muayenesinde saptanan genital anomali oranları: Tek merkezli çalışma
Genital anomaly rates detected in circumcision examination: A single center study
Kenan Yalçın
doi: 10.24898/tandro.2023.02439  Sayfalar 171 - 173

12.
Erektil disfonksiyonun belirleyicisi ve ciddiyet göstergesi olarak monosit - yüksek yoğunluklu lipoprotein kolesterol oranı
Monocyte-to-high-density lipoprotein-cholesterol ratio as a predictor and severity indicator of erectile dysfunction
İbrahim Üntan, Ahmet Emin Doğan
doi: 10.24898/tandro.2023.64935  Sayfalar 174 - 180

DERLEME
13.
BPH Patofizyolojisi
Pathophysiology of BPH
Ender Cem Bulut, Ali Atan
doi: 10.24898/tandro.2023.91328  Sayfalar 181 - 189

14.
ESWT’nin erektil disfonksiyon tedavisindeki rolü
The role of ESWT in erectile dysfunction treatment
Kasım Emre Ergün, Fuat Kızılay
doi: 10.24898/tandro.2023.77785  Sayfalar 190 - 193

15.
Peyronie hastalığı: Cerrahi dışı tedavi yaklaşımları
Peyronie’s disease: Non-surgical treatment options
Arif Kol, Erhan Ateş
doi: 10.24898/tandro.2023.40222  Sayfalar 194 - 202

16.
Varikosel Patofizyolojisi 2023
Varicocele Pathophysiology 2023
İrem Orhan, İrfan Orhan, Ahmet Karakeçi
doi: 10.24898/tandro.2023.38268  Sayfalar 203 - 207

17.
Alfa blokerlerin ejakülasyon üzerine etkisi: Literatür güncellemesi
Effect of alpha blockers on ejaculation: Literature review update
Enis Mert Yorulmaz, Kürşad Dönmez, Osman Köse, Serkan Özcan, Sacit Nuri Görgel, Yigit Akın
doi: 10.24898/tandro.2023.91489  Sayfalar 208 - 211

OLGU SUNUMU
18.
Proton pompa inhibitörü esomeprazolün uzun süre kullanımına bağlı gelişen reversibl azospermi: Bir olgu sunumu
Reversible azoospermia due to long-term use of proton pump inhibitor esomeprazole: A case report
Ali Nebioğlu, Selahittin Çayan, Murat Bozlu, Erdem Akbay
doi: 10.24898/tandro.2023.09475  Sayfalar 212 - 215

ANDROLOJİ YAYINLARI VE KONGRE TAKVİMİ
19.
Androloji Yayınları ve Kongre Takvimi
Publications and Congress Calendar of Andrology

Sayfalar 216 - 220
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale