e-ISSN 2587-2524
Cilt : 25 Sayı : 2 Yıl :

Dizinler

Bu derginin içeriği Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında lisanslanmıştır.

Androloji Bülteni - : 25 (2)
Cilt: 25  Sayı: 2 - 2023
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
Danışma Kurulu
Reviewers

Sayfalar II - III

3.
Başkan'dan
From the President

Sayfa IV

4.
Editör'den
From the Editor

Sayfa V

5.
İçindekiler
Contents

Sayfa VI

ORIJINAL ARAŞTIRMA
6.
Termokoterle yapılan sünnet sonrası gelişen fimozisin tedavisinde topikal steroid kremlerin etkinliği var mı?
Do topical steroid creams have efficiency on the treatment of phimosis evolving after circumcision implemented with thermocautery?
Kenan Yalçın
doi: 10.24898/tandro.2023.63496  Sayfalar 67 - 72

7.
Mikroskopik varikoselektomi ile ilgili YouTube videolarının kalitesinin ve güvenilirliğinin değerlendirilmesi
Evaluation of the quality and reliability of YouTube videos on microscopic varicocelectomy
İsmail Emre Ergin, Abuzer Öztürk, Arslan Fatih Velibeyoğlu, Aydemir Asdemir, Hüseyin Saygın, Esat Korgalı
doi: 10.24898/tandro.2023.60487  Sayfalar 73 - 77

8.
Varikoseli olan hastalarda nötrofil/lenfosit oranı (NLR), platelet/ lenfosit oranı (PLR), monosit/eozinofil oranı (MER) gibi enflamatuvar belirteçlerin varikoselektomi sonrası spermiogram parametrelerinin değişimine etkisini öngörme
Prediction of the effect of inflammatory markers such as neutrophil/lymphocyte ratio (NLR), platelet/lymphocyte ratio (PLR), monocyte/eosinophil ratio (MER) on changes in spermiogram parameters after varicocele surgery
Murat Beyatlı, Feyza Beyatlı, Mehmet Duvarcı, Aykut Demirci, Fatih Hızlı, Halil Basar
doi: 10.24898/tandro.2023.26937  Sayfalar 78 - 86

9.
Covid-19 sperm parametrelerini etkiler mi?
Does Covid-19 affect sperm parameters?
Hüseyin Saygın, İsmail Emre Ergin
doi: 10.24898/tandro.2023.47135  Sayfalar 87 - 91

10.
Tek ürolog tarafından kısmen modifiye giyotin tekniği ile yapılan sünnet sonuçları
Results of circumcision made with the partly modified guillotine technique by a single urologist
Aydemir Asdemir, Abuzer Öztürk
doi: 10.24898/tandro.2023.14892  Sayfalar 92 - 95

DERLEME
11.
Yardımcı üreme tekniklerinde yasal durum ve etik sorunlar
Legal status and ethical issues in assisted reproductive techniques
Hilal Gül Boyraz, Hatice Nur Nefes, Ebru Aydın, Nülüfer Erbil
doi: 10.24898/tandro.2023.46656  Sayfalar 96 - 102

12.
Prematür ejakülasyona güncel yaklaşım
Current approach to premature ejaculation
Burak Köseoğlu, Özer Üzel, Ali Atan
doi: 10.24898/tandro.2023.13334  Sayfalar 103 - 111

13.
Erektil disfonksiyon ve Peyronie hastalığında ESWT başarısı
ESWT success in erectile dysfunction and Peyronie’s disease
Yılmaz Aslan, Ali Atan
doi: 10.24898/tandro.2023.88156  Sayfalar 112 - 118

14.
Çocuklarda priapizme yaklaşım
Managing priapism in childhood
Berkcan Akkaş, Ahmet Ender Caylan, Murat Uçar
doi: 10.24898/tandro.2023.67984  Sayfalar 119 - 126

15.
Kardiyovasküler hastalığı olan kadınlarda kontrasepsiyon ve danışmanlık
Contraception and counseling for women with cardiovascular disease
Seda Dorukoğlu, Zeynep Daşıkan
doi: 10.24898/tandro.2023.66563  Sayfalar 127 - 134

ANDROLOJİ YAYINLARI VE KONGRE TAKVİMİ
16.
Androloji Yayınları ve Kongre Takvimi
Publications and Congress Calendar of Andrology

Sayfalar 135 - 140
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale