e-ISSN 2587-2524
Cilt: 26 Sayı: 2 Yıl: 2024

Dizinler

Bu derginin içeriği Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında lisanslanmıştır.

Erektil disfonksiyon ve Peyronie hastalığında ESWT başarısı []
. 2023; 25(2): 112-118 | DOI: 10.24898/tandro.2023.88156

Erektil disfonksiyon ve Peyronie hastalığında ESWT başarısı

Yılmaz Aslan1, Ali Atan2
1Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Erektil Disfonksiyon (ED) tedavisine, ED’ye neden olan diyabet, kardiyovasküler nedenler, ilaç kullanımı gibi düzeltilebilir faktörlerin ortadan kaldırılması ve yaşam tarzı değişiklikleri ile başlanmalıdır. Şu anda ED tedavisinde çoğunlukla fosfodiesteraz tip 5 inhibitörleri kullanılmaktadır ve bazı hastalarda tedavi başarısız olmaktadır. Peyronie hastalığına bağlı ED tedavisinde kullanılan cerrahi ve cerrahi olmayan yöntemlerden tatmin edici sonuçlar elde etmek genellikle zordur. Son araştırmalar ekstrakorporeal şok dalga tedavisinin neoanjiyogenezi indüklediği ve penil hemodinamiyi olumlu etkilediği belirtilmektedir. Bu derlemede, erektil disfonksiyon ve Peyronie hastalığının tedavisi için ekstrakorporeal şok dalga tedavisinin klinik etkinliğine dair kanıtlar yer almaktadır.

Anahtar Kelimeler: erektil disfonksiyon, Peyronie hastalığı, ekstrakorporeal şok dalga tedavisi

ESWT success in erectile dysfunction and Peyronie’s disease

Yılmaz Aslan1, Ali Atan2
1Üsküdar University, Faculty of Medicine, Department of Urology, Istanbul
2Gazi University, Faculty of Medicine, Department of Urology, Ankara

Treatment of Erectile Dysfunction (ED) should be started with the elimination of correctable factors such as diabetes, cardiovascular causes, and drug use that cause ED, and lifestyle changes. Currently ED treatment mostly depends on phosphodiesterase type 5 inhibitors, which fail for some ED patients. Surgical and nonsurgical treatments in Peyronie’s disease related ED are frequently difficult to achieve satisfactory results. Recent studies indicate that extracorporeal shock wave therapy induces neoangiogenesis and positively affects on penile hemodynamics. In this review the evidence of clinical efficacy of extracorporeal shock wave therapy for the treatment of erectile dysfunction and Peyronie’s disease.

Keywords: erectile dysfunction, Peyronie’s disease, extracorporeal shockwave therapy

Yılmaz Aslan, Ali Atan. ESWT success in erectile dysfunction and Peyronie’s disease. . 2023; 25(2): 112-118

Sorumlu Yazar: Yılmaz Aslan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale