e-ISSN 2587-2524
Cilt : 21 Sayı : 2 Yıl : 2019

Dizinler

Bu derginin içeriği Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında lisanslanmıştır.

Androloji Bülteni - : 21 (2)
Cilt: 21  Sayı: 2 - 2019
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
Danışma Kurulu
Reviewers

Sayfa II

3.
Başkan' dan
From The President

Sayfa III

4.
Editör'den
From the Editor

Sayfa IV

5.
İçindekiler
Contents

Sayfa 5

KLINIK ARAŞTIRMA MAKALESI
6.
Yerli popülasyon ve mülteci hasta gruplarında azospermi oranları ve etkileyen faktörler
Azoospermia rates and affecting factors in local population and refugee patient groups
Serdar Toksöz, Yalçın Kızılkan
doi: 10.24898/tandro.2019.04900  Sayfalar 45 - 49

7.
Erkek öğretmenlerde cinsel sağlık problemleri ve ilişkili faktörlerin belirlenmesi: web tabanlı araştırma
Sexual health problems in men teachers and determinatıon of related factors: web-based research
Yasemin Başkaya, Burcu Yılmaz, Nebahat Özerdoğan
doi: 10.24898/tandro.2019.60465  Sayfalar 50 - 55

8.
Obstruktif uyku apne sendromu’nun kadın cinsel fonksiyonu ve memnuniyete olan etkisi
The Effect of Obstructive Sleep Apnea Syndrome to the Female Sexual Function and Satisfaction
Coşkun Kaya, Yeliz Kaya, Serkan Ceyhan
doi: 10.24898/tandro.2019.50455  Sayfalar 56 - 61

DERLEME
9.
Oosit ve sperm mitokondrileri
Oocyte and sperm mitochondria
Semih Tan, Mehmet Caner Özer, Nazlı Çil, Murat Serkant Ünal
doi: 10.24898/tandro.2019.20092  Sayfalar 62 - 66

10.
İdiyopatik erkek infertilitesinde probiyotiklerin yeri
Place of probiotics in idiopathic male infertility
Turgay Akgül, Engin Doğantekin, Koray Ağras
doi: 10.24898/tandro.2019.57442  Sayfalar 67 - 71

11.
Farklı kültürlerde jinekolojik ve meme kanserli kadın hastaların seksüaliteye bakış açıları ve yaşadıkları sorunlar
Sexual aspects of female patients with gynecological and breast cancer in different cultures and their problems
Dilek Aygin, Aysel Gül
doi: 10.24898/tandro.2019.87360  Sayfalar 72 - 78

12.
Androloji Yayınları ve Kongre Takvimi
Publications and Congress Calendar of Andrology

Sayfa E1
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale