e-ISSN 2587-2524
Cilt: 26 Sayı: 2 Yıl: 2024

Dizinler

Bu derginin içeriği Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında lisanslanmıştır.

İçindekiler []
. 2019; 21(2): 5-5

İçindekiler

ARAŞTIRMA YAZILARI | ORIGINAL ARTICLES
45 Yerli popülasyon ve mülteci hasta gruplarında azospermi oranları ve etkileyen faktörler - Azoospermia rates and affecting factors in local population and refugee patient groups - Serdar Toksöz, Yalçın Kızılkan
50 Erkek öğretmenlerde cinsel sağlık problemleri ve ilişkili faktörlerin belirlenmesi: web tabanlı araştırma - Sexual health problems in men teachers and determinatıon of related factors: web-based research - Yasemin Başkaya, Burcu Yılmaz, Nebahat Özerdoğan
56 Obstruktif uyku apne sendromu’nun kadın cinsel fonksiyonu ve memnuniyete olan etkisi - The Effect of Obstructive Sleep Apnea Syndrome to the Female Sexual Function and Satisfaction - Coşkun Kaya, Yeliz Kaya, Serkan Ceyhan

DERLEME | REVIEW
62 Oosit ve sperm mitokondrileri - Oocyte and sperm mitochondria - Semih Tan, Mehmet Caner Özer, Nazlı Çil, Murat Serkant Ünal
67 İdiyopatik erkek infertilitesinde probiyotiklerin yeri - Place of probiotics in idiopathic male infertility - Turgay Akgül, Engin Doğantekin, Koray Ağras
72 Farklı kültürlerde jinekolojik ve meme kanserli kadın hastaların seksüaliteye bakış açıları ve yaşadıkları sorunlar - Sexual aspects of female patients with gynecological and breast cancer in different cultures and their problems - Dilek Aygin, Aysel Gül
79 TÜRKİYE’DEKİ ANDROLOJİ YAYINLARI | ANDROLOGY PUBLICATIONS IN TURKEY
80 KONGRE TAKVİMİ | CONGRESS CALENDAR


Contents


. Contents. . 2019; 21(2): 5-5
Makale Dili: Türkçe

 (1 kere görüntülendi)
 (155 kere indirildi)
LookUs & Online Makale