e-ISSN 2587-2524
Cilt : 20 Sayı : 4 Yıl : 2018

Dizinler

Bu derginin içeriği Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında lisanslanmıştır.

Androloji Bülteni - : 20 (4)
Cilt: 20  Sayı: 4 - 2018
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
Danışma Kurulu
Reviewers

Sayfa II

BAŞKANDAN MESAJ
3.
Başkan' dan
From The President

Sayfa III

EDİTÖR KÖŞESİ
4.
Editör' den
From The Editor

Sayfa IV

İÇİNDEKİLER
5.
İçindekiler
Contents

Sayfa V

KLINIK ARAŞTIRMA MAKALESI
6.
Brusellozun ilk manifestasyonu olarak ortaya çıkan epididimo-orşit olgularının semptom ve bulguları non-spesifik epididimo-orşitten farklı mıdır?
Are the symptoms and signs of brucella epididimo-orchitis as the first presenting sign of brusellosis different from non-spesific epididimo-orchitis?
Ozan Efesoy, Barış Saylam, Selahittin Çayan
doi: 10.24898/tandro.2018.80958  Sayfalar 103 - 107

7.
Parmak ve el ölçüm değerleri ve sağ-sol değerler arasındaki farkın semen parametleri ile ilişkisi
The relationship between finger and hand measurement values, and differences between right-left values with semen parameters
Mehmet Zeynel Keskin, Yusuf Özlem İlbey, Tugba Zeyrek
doi: 10.24898/tandro.2018.84756  Sayfalar 108 - 113

8.
Asemptomatik inflamatuvar prostatit C-reaktif protein ve steril piyüri temelinde tahmin edilebilir mi?
Can asymptomatic inflammatory prostatitis be predicted based on C-reactive protein and sterile pyuria?
Selamettin Demir, Abdullah Gül
doi: 10.24898/tandro.2018.27122  Sayfalar 114 - 119

DERLEME
9.
Varikosel tanısında kullanılan görüntüleme yöntemleri
Imaging methods used in diagnosis of varicocele
Ali Atan
doi: 10.24898/tandro.2018.67944  Sayfalar 120 - 125

10.
Kadın cinsel fonksiyon bozukluklarında fitoterapi
Phytotherapy in female sexual dysfunction
Dilek Aygin, Aysel Gül, Özge Yaman, Hande Cengiz
doi: 10.24898/tandro.2018.07742  Sayfalar 126 - 132

11.
Kadın cinsel fonksiyon bozuklukları: 2018 güncelleme
Female sexual function disorders: Updating 2018
Handan Özcan, Nezihe Kızılkaya Beji
doi: 10.24898/tandro.2018.42204  Sayfalar 133 - 137

ANDROLOJİ YAYINLARI VE KONGRE TAKVİMİ
12.
Androloji Yayınları ve Kongre Takvimi
Publications and Congress Calendar of Andrology

Sayfalar 138 - 142
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale