e-ISSN 2587-2524
Cilt: 26 Sayı: 2 Yıl: 2024

Dizinler

Bu derginin içeriği Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında lisanslanmıştır.

Kadın cinsel fonksiyon bozukluklarında fitoterapi []
. 2018; 20(4): 126-132 | DOI: 10.24898/tandro.2018.07742

Kadın cinsel fonksiyon bozukluklarında fitoterapi

Dilek Aygin, Aysel Gül, Özge Yaman, Hande Cengiz
Sakarya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Sakarya

İnsan yaşamının önemli ve vazgeçilmez bir parçası olan cinsellik, biyo-psiko-sosyal nedenlere, kronik hastalıklara ve uygulanan tedavilere bağlı olarak olumsuz yönde etkilenebilmektedir. Cinsel fonksiyon bozukluklarının tedavisinde medikal ve cerrahi yaklaşımların yanı sıra fitoterapi de kullanılmaktadır. Bu derleme makale, kadın cinsel fonksiyonlarının geliştirilmesinde sık kullanılan Tribulus Terrestris, Yohimbin, Ginseng, Crocus Sativus, Maca, Ashwagandha, Mucuna Pruriens, Muira Puama, Ginkgo, Damiana, Black Cohosh gibi bitkisel ilaçlar hakkında literatür bilgisinin paylaşılması amacıyla yazıldı.

Anahtar Kelimeler: Fitoterapi, kadın, cinsellik, disfonksiyon

Phytotherapy in female sexual dysfunction

Dilek Aygin, Aysel Gül, Özge Yaman, Hande Cengiz
Sakarya University Faculty Of Health Sciences, Department Of Surgical Nursing, Sakarya

Sexuality, an important and indispensable part of human life, can be adversely affected by bio-psycho-social causes, chronic diseases, and the treatments applied. Besides medical and surgical approaches, phytotherapy is also used in the treatment of sexual dysfunctions. This review article was written to share knowledge about herbal medicines such as Tribulus Terrestris, Yohimbine, Ginseng, Crocus Sativus, Maca, Ashwagandha, Mucuna Pruriens, Muira Puama, Ginkgo, Damiana, and Black Cohosh which are frequently used in the development of female sexual functions.

Keywords: Phytotherapy, woman, sexuality, dysfunction

Dilek Aygin, Aysel Gül, Özge Yaman, Hande Cengiz. Phytotherapy in female sexual dysfunction. . 2018; 20(4): 126-132

Sorumlu Yazar: Dilek Aygin, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale