e-ISSN 2587-2524
Cilt : 20 Sayı : 4 Yıl :

Dizinler

Bu derginin içeriği Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında lisanslanmıştır.

Androloji Bülteni
Varikosel tanısında kullanılan görüntüleme yöntemleri []
. 2018; 20(4): 120-125 | DOI: 10.24898/tandro.2018.67944

Varikosel tanısında kullanılan görüntüleme yöntemleri

Ali Atan
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Varikosel erkek infertilitesinin en sık ve düzeltilebilir bir nedenidir. Varikosel tanısında fizik muayene altın standart yöntem olmasına karşın bazı radyolojik görüntüleme yöntemlerinin kullanımı da devam etmektedir. Varikosel tanısı için kullanılan görüntüleme yöntemleri venografi, termografi, sintigrafi, bilgisayarlı tomografi ve difüzyon ağırlıklı manyetik rezonans görüntülemedir. Bu derlemede, görüntüleme yöntemleri ile ilgili güncel bilgiler verilecektir.

Anahtar Kelimeler: Varikosel, tanı, görüntüleme

Imaging methods used in diagnosis of varicocele

Ali Atan
Gazi University, School of Medicine, Department of Urology

Varicocele is the most common and correctable cause of male infertility. Although the physical examination is the gold standard method in diagnosis of varicocele, some radiological imaging methods are still in use. Imaging methods used for varicocele diagnosis are venography, thermography, scintigraphy, computed tomography, and diffusion weighted magnetic resonance imaging. Up-to-date information on radiological imaging methods will be given in this review.

Keywords: Varicocele, diagnosis, imaging

Ali Atan. Imaging methods used in diagnosis of varicocele. . 2018; 20(4): 120-125

Sorumlu Yazar: Ali Atan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale