e-ISSN 2587-2524
Cilt : 19 Sayı : 4 Yıl : 2017

Dizinler

Bu derginin içeriği Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında lisanslanmıştır.

Androloji Bülteni - : 19 (4)
Cilt: 19  Sayı: 4 - 2017
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
Yayın Kurulu
Editorial Board

Sayfa II

3.
Danışma Kurulu
Reviewers

Sayfa III

BAŞKANDAN MESAJ
4.
Başkan' dan
From The President

Sayfa V

EDİTÖR KÖŞESİ
5.
Editör' den
From The Editor

Sayfa VI

İÇİNDEKİLER
6.
İçindekiler
Contents

Sayfa VII

KLINIK ARAŞTIRMA MAKALESI
7.
İzogenol tabanlı etkili yeni bir antioksidanın testis torsiyonu oluşturulan ratlarda testis dokuları üzerine olan etkilerinin melatoninle karşılaştırılması
The comparison of the effect of Isoeugenol-based novel potent antioxidant and melatonin on testicular tissues in torsion induced rat model
Fikret Erdemir, Esra Fındık, Mustafa Ceylan, Erkan Söğüt, Sevil Çaylı, Hakan Kesici
doi: 10.24898/tandro.2017.54366  Sayfalar 111 - 116

8.
Erektil disfonksiyon tedavisinde penil protez implantasyonunun uzun dönem klinik sonuçları
The long term clinical results of penile prosthesis implantation in the treatment of erectile dysfunction
Bilal Habeşi Gümüş, Ali Can Albaz
doi: 10.24898/tandro.2017.54771  Sayfalar 117 - 122

9.
Prostatik kalsifikasyonun alt üriner sistem yakınmalarına etkisi
The impact of prostate calcification on lower urinary tract symptoms
Eyüp Veli Küçük, Ahmet Tahra, Ahmet Bindayı, Ümit Yıldırım, Resul Sobay, Uğur Tolga Şen
doi: 10.24898/tandro.2017.99266  Sayfalar 123 - 126

DERLEME
10.
Testosteron replasmanı ve kardiyovasküler yan etkileri
Testosterone replacement and Cardiovascular side effects
Ali Atan, Süleyman Yeşil, Fazlı Polat
doi: 10.24898/tandro.2017.28199  Sayfalar 127 - 130

11.
Gecikmiş orgazm ve anorgazmi
Delayed orgasm and anorgasmia
Serdar Aykan, Serkan Gönültaş, Mehmet Yılmaz, Muhammet Murat Dinçer
doi: 10.24898/tandro.2017.68552  Sayfalar 131 - 137

12.
Seminal sıvının fertilizasyondaki rolü
The rol of seminal fluid in fertilization
Murat Serkant Ünal, Mehmet Caner Özer, Ferhan Hacioğlu Sönmez, Gülsen Bayrak, Hatice Oruç Demirbağ
doi: 10.24898/tandro.2017.35403  Sayfalar 138 - 143

ANDROLOJİ YAYINLARI VE KONGRE TAKVİMİ
13.
Türkiye’deki Androloji Yayınları
Andrology Publıcatıons In Turkey

Sayfalar 146 - 150
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale