e-ISSN 2587-2524
Cilt: 26 Sayı: 2 Yıl: 2024

Dizinler

Bu derginin içeriği Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında lisanslanmıştır.

Testosteron replasmanı ve kardiyovasküler yan etkileri []
. 2017; 19(4): 127-130 | DOI: 10.24898/tandro.2017.28199

Testosteron replasmanı ve kardiyovasküler yan etkileri

Ali Atan, Süleyman Yeşil, Fazlı Polat
Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı

Testosteron (T) hipotalamus, hipofiz ve testis arasında ki bağlantı sonucu üretilen bir hormondur. T’un pek çok organ ve sistem üzerinde olumlu etkiler gösterdiği bilinmektedir. Bu faydalı etkilerine karşın, prostat ve kardiyo-vasküler sistem üzerinde bazı olumsuz etkiler oluşturduğu ile ilgili endişeler de vardır. T’un prostat kanseri ile olan ilişkisi son yıllarda yoğun olarak çalışılmış ve endojen T düzeyi ile T replasman tedavisinin prostat kanseri oluşumunda bir etkisinin olmadığı gösterilmiştir. Bu derlemede mevcut uluslararası literature bakarak T’un kardiyovasküler sistem üzerindeki etkileri sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Testosteron, kardiyovasküler sistem, yan etki

Testosterone replacement and Cardiovascular side effects

Ali Atan, Süleyman Yeşil, Fazlı Polat
Gazi University, School Of Medicine, Department Of Urology

Testosterone (T) is a hormone produced by the connection between the hypothalamus, pituitary and testis. It is known that T has positive effects on many organs and systems. In spite of these beneficial effects, there are concerns about some adverse effects on the prostate and cardiovascular system. The association of T with prostate cancer has been intensively studied in recent years and it has been shown that endogenous T levels and T-replacement therapy have no effect on prostate cancer formation. In this review, we present the effects of T on the cardiovascular system by looking at the current international literature.

Keywords: Testosteron, cardiovascular system, side effect

Ali Atan, Süleyman Yeşil, Fazlı Polat. Testosterone replacement and Cardiovascular side effects. . 2017; 19(4): 127-130

Sorumlu Yazar: Ali Atan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale