e-ISSN 2587-2524
Cilt : 16 Sayı : 57 Yıl :

Dizinler

Bu derginin içeriği Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında lisanslanmıştır.

Androloji Bülteni - : 16 (57)
Cilt: 16  Sayı: 57 - 2014
BAŞKANDAN MESAJ
1.
Başkandan Mesaj
From The President

Sayfa IV

EDİTÖR KÖŞESİ
2.
Editör Köşesi
From The Editor

Sayfa V

İÇİNDEKİLER
3.
İçindekiler
Contents

Sayfalar VI - VII

ERKEK CİNSEL SAĞLIĞI
4.
Tekrarlayan (aralıklı) priapizm (Derleme)
Aykut Başer, Tahir Turan
Sayfalar 91 - 94
Makale Özeti |Tam Metin PDF

5.
Prematür ejakülasyon ve tedavide dapoksetinin yeri (Derleme)
Mehmet Şirin Ertek, Haluk Erol
Sayfalar 95 - 100
Makale Özeti |Tam Metin PDF

6.
Primer prematür ejakulasyonu olan hastalarda sertralin ve davranış terapisinin semen analizi üzerine olan etkilerinin karşılaştırılması (Güncel Makale Özeti)
Ersin Köseoğlu, Melih Balcı, Ali Atan
Sayfa 101
Makale Özeti |Tam Metin PDF

7.
Akut faz Peyronie hastalığının traksiyon cihazıyla tedavisi: USG korelasyonlu non-randomize prospektif kontrollü bir çalışma (Güncel Makale Özeti)
Nusret Can Çilesiz, Memduh Aydın
Sayfalar 102 - 103
Makale Özeti |Tam Metin PDF

8.
Benign prostat hiperplazisi ile ilişkili alt üriner sistem semptomlarının tedavisinde alfa reseptörlerin önemi (Derleme)
Yiğit Akın, Ercan Yeni
Sayfalar 104 - 107
Makale Özeti |Tam Metin PDF

9.
Fosfodiesteraz tip 4 inhibitörü rolipramın domuz ve insan mesane boynundaki güçlü relaksasyonu (Güncel Makale Özeti)
Fikret Erdemir
Sayfalar 108 - 109
Makale Özeti |Tam Metin PDF

10.
Başlangıç PDE-5 inhibitörü tedavisine uyum: Erektil disfonksiyonlu hastalarda günde bir tadalafil, ihtiyaç durumunda tadalafil ve ihtiyaç durumunda sildenafilin karşılaştırıldığı randomize açık-etiket çalışma (Güncel Makale Özeti)
Arif Özkan, Memduh Aydın
Sayfa 110
Makale Özeti |Tam Metin PDF

11.
Tip 2 diyabetes mellituslu ratlarda erektil işlev için androjen replasman tedavisinin nitrik oksitle ilişkili ve inflamatuvar faktörlerle değerlendirilmesi (Güncel Makale Özeti)
Fatih Tarhan
Sayfa 111
Makale Özeti |Tam Metin PDF

12.
Şişirilebilir penil protez implantasyonunda rezervuar yerleştirilme yeri hakkında retrospektif çalışma (Güncel Makale Özeti)
Arif Kalkanlı, Memduh Aydın
Sayfalar 112 - 113
Makale Özeti |Tam Metin PDF

13.
Serum ürik asiti erektil disfonksiyon riskini predikte etmektedir (Güncel Makale Özeti)
Fikret Erdemir
Sayfa 114
Makale Özeti |Tam Metin PDF

14.
Remisyondaki şizofren erkeklerde seksüel fonksiyon bozukluğu (Güncel Makale Özeti)
Yiğit Akın
Sayfa 115
Makale Özeti |Tam Metin PDF

15.
Erkeklerde genital siğile bağlı seksüel disfonksiyonu araştıran prospektif kesitsel çalışma (Güncel Makale Özeti)
Arif Kalkanlı, Memduh Aydın
Sayfalar 116 - 117
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ERKEK ÜREME SAĞLIĞI
16.
HIV enfeksiyonunun erkek fertilitesi üzerine etkileri (Derleme)
Sadık Görür, Çağdaş Çekiç
Sayfalar 118 - 122
Makale Özeti |Tam Metin PDF

17.
Sperm kriyoprezervasyon teknikleri ve fertilizasyon başarısındaki rolü (Derleme)
Gülden Tunalı
Sayfalar 123 - 128
Makale Özeti |Tam Metin PDF

18.
Trans yağ asidi alımının sağlıklı genç erkeklerdeki toplam sperm sayısına zıt yönde etkisi (Güncel Makale Özeti)
Emir Akıncıoğlu, Barış Altay
Sayfalar 129 - 130
Makale Özeti |Tam Metin PDF

19.
Yaşlı hastalarda fertiliteyi iyileştirmek için varikosel tedavisi önerilmeli mi? (Güncel Makale Özeti)
Can Benlioğlu, Sefa Resim
Sayfa 131
Makale Özeti |Tam Metin PDF

20.
Azoospermik erkeklerde folikül stimüle edici hormon’un çalışma karakteristikleri (Güncel Makale Özeti)
Burak Beşir Bulut, Sefa Resim
Sayfa 132
Makale Özeti |Tam Metin PDF

21.
Erkek vücut kitle indeksi ve bel çevresi ile semen kalitesi ilişkisi: LIFE çalışması verileri (Güncel Makale Özeti)
Kasım Emre Ergün, Barış Altay
Sayfa 133
Makale Özeti |Tam Metin PDF

22.
İnfertil erkeklerin testisindeki melatonin: Lokal makrofaj ve mast hücre grupları üzerine anti-oksidan ve anti-proliferatif etkisinin kanıtı (Güncel Makale Özeti)
Erkan Efe, Sefa Resim
Sayfa 134
Makale Özeti |Tam Metin PDF

23.
İnfertilite sorununun psikoseksüel etkileri (Derleme)
Pınar Irmak Vural, Nezihe Kızıllkaya Beji
Sayfalar 135 - 138
Makale Özeti |Tam Metin PDF

24.
Testis kanseri tedavisi öncesi sperm kriyoprezervasyonu ve infertilite tedavisine katkıları (Güncel Makale Özeti)
Ersin Köseoğlu, Melih Balcı, Altuğ Tuncel
Sayfa 139
Makale Özeti |Tam Metin PDF

KADIN CİNSEL SAĞLIĞI
25.
Gestasyonel diyabetes mellitusu olan hamile kadınlarda seksüel fonksiyon değerlendirilmesi (Güncel Makale Özeti)
Esat Korğalı, Gökçe Dündar
Sayfa 140
Makale Özeti |Tam Metin PDF

26.
Tıbbi ve cerrahi gebelik sonlandırma sonrası cinsel işlev değişimi (Güncel Makale Özeti)
Meltem Demirgöz Bal
Sayfa 141
Makale Özeti |Tam Metin PDF

27.
Psoriasisli hastalarda kadın seksüel fonksiyonu değerlendirilmesi (Güncel Makale Özeti)
Onur Fikri, Memduh Aydın
Sayfalar 142 - 143
Makale Özeti |Tam Metin PDF

28.
Demir eksikliği anemisi olan kadınlarda cinsel işlev bozukluğu üzerinde demir takviyesinin kısa vadede etkileri: Bir ön çalışma (Güncel Makale Özeti)
Mehmet Oğur Yılmaz, Yiğit Akın
Sayfa 144
Makale Özeti |Tam Metin PDF

29.
Transseksüalite: Genel bakış (Derleme)
Meltem Aydın Beşen, Ergül Aslan
Sayfalar 145 - 148
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale