e-ISSN 2587-2524
Cilt : 16 Sayı : 57 Yıl :

Dizinler

Bu derginin içeriği Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında lisanslanmıştır.

Androloji Bülteni
Tip 2 diyabetes mellituslu ratlarda erektil işlev için androjen replasman tedavisinin nitrik oksitle ilişkili ve inflamatuvar faktörlerle değerlendirilmesi (Güncel Makale Özeti) []
. 2014; 16(57): 111-111

Tip 2 diyabetes mellituslu ratlarda erektil işlev için androjen replasman tedavisinin nitrik oksitle ilişkili ve inflamatuvar faktörlerle değerlendirilmesi (Güncel Makale Özeti)

Fatih Tarhan
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği


Fatih Tarhan. Tip 2 diyabetes mellituslu ratlarda erektil işlev için androjen replasman tedavisinin nitrik oksitle ilişkili ve inflamatuvar faktörlerle değerlendirilmesi (Güncel Makale Özeti). . 2014; 16(57): 111-111

Sorumlu Yazar: Fatih Tarhan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe

 (1 kere görüntülendi)
 (706 kere indirildi)
LookUs & Online Makale