e-ISSN 2587-2524
Cilt : 16 Sayı : 57 Yıl :

Dizinler

Bu derginin içeriği Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında lisanslanmıştır.

Androloji Bülteni
Akut faz Peyronie hastalığının traksiyon cihazıyla tedavisi: USG korelasyonlu non-randomize prospektif kontrollü bir çalışma (Güncel Makale Özeti) []
. 2014; 16(57): 102-103

Akut faz Peyronie hastalığının traksiyon cihazıyla tedavisi: USG korelasyonlu non-randomize prospektif kontrollü bir çalışma (Güncel Makale Özeti)

Nusret Can Çilesiz, Memduh Aydın
Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği


Nusret Can Çilesiz, Memduh Aydın. Akut faz Peyronie hastalığının traksiyon cihazıyla tedavisi: USG korelasyonlu non-randomize prospektif kontrollü bir çalışma (Güncel Makale Özeti). . 2014; 16(57): 102-103

Sorumlu Yazar: Nusret Can Çilesiz
Makale Dili: Türkçe

 (0 kere görüntülendi)
 (1104 kere indirildi)
LookUs & Online Makale