e-ISSN 2587-2524
Cilt : 16 Sayı : 57 Yıl :

Dizinler

Bu derginin içeriği Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında lisanslanmıştır.

Androloji Bülteni
Başlangıç PDE-5 inhibitörü tedavisine uyum: Erektil disfonksiyonlu hastalarda günde bir tadalafil, ihtiyaç durumunda tadalafil ve ihtiyaç durumunda sildenafilin karşılaştırıldığı randomize açık-etiket çalışma (Güncel Makale Özeti) []
. 2014; 16(57): 110-110

Başlangıç PDE-5 inhibitörü tedavisine uyum: Erektil disfonksiyonlu hastalarda günde bir tadalafil, ihtiyaç durumunda tadalafil ve ihtiyaç durumunda sildenafilin karşılaştırıldığı randomize açık-etiket çalışma (Güncel Makale Özeti)

Arif Özkan, Memduh Aydın
Gop Taksim Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği


Arif Özkan, Memduh Aydın. Başlangıç PDE-5 inhibitörü tedavisine uyum: Erektil disfonksiyonlu hastalarda günde bir tadalafil, ihtiyaç durumunda tadalafil ve ihtiyaç durumunda sildenafilin karşılaştırıldığı randomize açık-etiket çalışma (Güncel Makale Özeti). . 2014; 16(57): 110-110

Sorumlu Yazar: Memduh Aydın
Makale Dili: Türkçe

 (0 kere görüntülendi)
 (1240 kere indirildi)
LookUs & Online Makale