e-ISSN 2587-2524
Volume : 19 Issue : 3 Year : 2023

Dizinler

Bu derginin içeriği Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında lisanslanmıştır.

Androloji Bülteni - : 19 (3)
Cilt: 19  Sayı: 3 - 2017
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
Danışma Kurulu
Reviewers

Sayfa III

BAŞKANDAN MESAJ
3.
Başkan' dan
From The President

Sayfa V

EDİTÖR KÖŞESİ
4.
Editör' den
From The Editor

Sayfa VI

İÇİNDEKİLER
5.
İçindekiler
Contents

Sayfa VII

KLINIK ARAŞTIRMA MAKALESI
6.
Penil fraktür ve neden olduğu üretral yaralanmaya yaklaşımımız; 10 yıllık cerrahi deneyim
Our approach to the penile fracture and urethral injury caused; ten years of surgical experience
Özkan Onuk, Nusret Can Çilesiz, Arif Özkan, Aydın İsmet Hazar, Burak Arslan, Cem Tuğrul Gezmiş, Memduh Aydın
doi: 10.24898/tandro.2017.65882  Sayfalar 69 - 73

7.
Kistik fibrozis transmembran regülatör (CFTR) genindeki M470V polimorfizmi ve erkek infertilitesi
M470V polymorphism in the cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) gene and male infertility
Ahmet Gökçe, Deniz Gül
doi: 10.24898/tandro.2017.06977  Sayfalar 74 - 77

8.
Ebelik öğrencilerinin kendi kendine meme muayenesi ile ilgili bilgi ve tutumlarının belirlenmesi
To determine the knowledge and attitude of midwifery students about breast self examination
Saadet Gonca Mavi Aydoğdu, Zeliha Karapelit
doi: 10.24898/tandro.2017.39200  Sayfalar 78 - 85

DERLEME
9.
Kadmiyumun erkek üreme sistemi üzerine etkisi
The effects of cadmium on male reproductive system
Özlem Güner, Oya Kavlak
doi: 10.24898/tandro.2017.66934  Sayfalar 86 - 91

10.
Fiziksel ve kimyasal etkenlere maruziyet doğumlardaki cinsiyet oranını etkileyebilir mi?
Can exposure to chemicals and physical factors alter the sex ratio at birth?
Can Özgür Yalçın
doi: 10.24898/tandro.2017.44827  Sayfalar 92 - 97

11.
Kanserli hastalarda cinsellik nasıl değerlendirilmeli?
How to evaluate sexuality in cancer patients?
Dilek Aygin, Özge Yaman
doi: 10.24898/tandro.2017.92160  Sayfalar 98 - 107

ANDROLOJİ YAYINLARI VE KONGRE TAKVİMİ
12.
Türkiye’deki Androloji Yayınları
Andrology Publıcatıons In Turkey

Sayfalar 108 - 110
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale