e-ISSN 2587-2524
Volume : 23 Issue : 3 Year : 2023

Dizinler

Bu derginin içeriği Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında lisanslanmıştır.

Androloji Bülteni - : 23 (3)
Cilt: 23  Sayı: 3 - 2021
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
Danışma Kurulu
Reviewers

Sayfalar II - III

3.
Başkan'dan
From the President

Sayfa IV

4.
Editör'den
From the Editor

Sayfa V

5.
İçindekiler
Contents

Sayfa VI

ORIJINAL ARAŞTIRMA
6.
Triangulasyon yöntemiyle vazoepididimostomi deneyimimiz
Our vasoepididymostomy experience with triangulation method
Zafer Tokatlı, Kaan Aydos
doi: 10.24898/tandro.2021.69782  Sayfalar 141 - 145

7.
Genç kadınların perspektifinden cinsel sağlık ve üreme sağlığında damgalama
Stigmatization in sexual health and reproductive health from the perspective of young women
Nazife Bakır, Pınar Irmak Vural, Cuma Demir
doi: 10.24898/tandro.2021.10438  Sayfalar 146 - 151

8.
Hemşirelik öğrencilerine lisans eğitimi sırasında verilen meme kanserine yönelik eğitimin bilgi ve tutuma etkisinin incelenmesi
Investigation of the effects of breast cancer education given to nursing students during undergraduate education on knowledge and attitudes
Figen Erol Ursavaş
doi: 10.24898/tandro.2021.35762  Sayfalar 152 - 157

9.
İdiopatik hipogonadotropik hipogonadizm nedenli erkek infertilitesinde gonadotropin tedavisinin değerlendirilmesi
Evaluation of gonadotropin therapy in male infertility caused by idiopathic hypogonadotropic hypogonadism
Muhammed Arif İbiş, Kaan Aydos
doi: 10.24898/tandro.2021.53254  Sayfalar 158 - 162

10.
Meme kanseri cerrahisi geçiren kadınların beden imajı ve cinsel uyumları
The self image and sexual adaptation of women undering breast cancer surgery
Seçil Taylan, Nurcan Kolaç
doi: 10.24898/tandro.2021.79069  Sayfalar 163 - 169

11.
Stomalı hastaların yaşadıkları cinsel sorunlar: Sistematik çalışma
Sexual problems experienced by patients with stoma: A systematic research
Seçil Taylan, İlknur Özkan
doi: 10.24898/tandro.2021.32650  Sayfalar 170 - 178

DERLEME
12.
Türkiye’de üniversite öğrencilerinin cinsel yolla bulaşan hastalıklar konusunda bilgi düzeyi: Sistematik derleme
Knowledge level about sexually transmitted diseases among university students in Turkey: A systematic review
Fatma Yıldırım, Nülüfer Erbil
doi: 10.24898/tandro.2021.70893  Sayfalar 179 - 186

13.
Postpartum dönemde cinsel sağlık ve danışmanlık: BETTER modeli kullanımı
Sexual health and counseling in the postpartum period: Using the BETTER model
Seda Çetin Avcı, Zeynep Daşıkan
doi: 10.24898/tandro.2021.12144  Sayfalar 187 - 196

14.
PDE5 inhibitörlerinin etkinliğinin optimize edilmesi
Optimization of the efficacy of PDE5 inhibitors
Mustafa Kadıhasanoğlu
doi: 10.24898/tandro.2021.38802  Sayfalar 197 - 205

15.
Erkek infertilitesinde tamamlayıcı tıp uygulamaları: Kanıt düzeyi nedir?
Usage of complementary medicine in male infertility: What is the level of evidence?
Coşkun Kaçağan, Halil Lütfi Canat
doi: 10.24898/tandro.2021.10327  Sayfalar 206 - 213

16.
Androloji Yayınları ve Kongre Takvimi
Publications and Congress Calendar of Andrology

Sayfalar 214 - 218
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale