e-ISSN 2587-2524
Volume : 22 Issue : 2 Year : 2023

Dizinler

Bu derginin içeriği Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında lisanslanmıştır.

Androloji Bülteni - : 22 (2)
Cilt: 22  Sayı: 2 - 2020
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
Danışma Kurulu
Reviewers

Sayfa II

3.
Başkan'dan
From the President

Sayfa III

4.
Editör'den
From the Editor

Sayfa IV

5.
İçindekiler
Contents

Sayfa V

ORIJINAL ARAŞTIRMA
6.
İnfertil çiftlerde cinsel yaşam ile ilgili araştırmaların sistematik derlemesi
Systematic review of researches related sexual life in infertile couples
Mehtap Gümüşay, Esra Sarı, İlkay Güngör Satılmış
doi: 10.24898/tandro.2020.95914  Sayfalar 74 - 85

7.
Primer ve sekonder erkek infertilitesinin erektil fonksiyon ile ilişkisi
The relationship between primary and secondary male infertility and erectile function
Fatih Fırat, Ünal Öztekin
doi: 10.24898/tandro.2020.60590  Sayfalar 86 - 89

8.
2866 Semen analiz raporunda, yaş faktörünün semen değerleri üzerine olası etkisinin araştırılması
Investigation of the effect of age factor on semen values in 2866 semen analysis report
Elif Kervancıoğlu Demirci, Gulnaz Kervancıoğlu, Şiir Yıldırım, Gonca Yetkin Yıldırım, İbrahim Polat
doi: 10.24898/tandro.2020.76094  Sayfalar 90 - 93

9.
Sağlık hizmetleri öğrencilerinin meme kanseri konusunda bilgilerinin değerlendirilmesi
Evaluation of health care students’ knowledge on breast cancer
Pelin Palas Karaca, Refika Genç Koyucu
doi: 10.24898/tandro.2020.72325  Sayfalar 94 - 102

10.
İdiopatik erkek infertilitesinde antioksidan kompleks tedavinin etkinliğinin değerlendirilmesi
Evaluation of the effectiveness of antioxidant complex treatment in idiopatic male infertility
Ünal Öztekin, Fatih Fırat
doi: 10.24898/tandro.2020.62687  Sayfalar 103 - 107

11.
Testosteron replasman tedavisi prostat kanseri, kardiyovasküler ve nörolojik patolojiler arasındaki ilişkinin kanıta dayalı değerlendirilmesi: Önleyici mi, tetikleyici mi?
The evidence based association of testosterone replacement therapy and prostatic carcinoma, cardiovascular system, and neurological pathologies: Is it preventive or triggering factor
Ali Atan, İsa Özbey
doi: 10.24898/tandro.2020.27132  Sayfalar 108 - 112

DERLEME
12.
Akut ve kronik bakteriyel prostatit olgularında tedavi yaklaşımları
The treatment approaches in acute and chronic bacterial prostatitis cases
Sefa Resim
doi: 10.24898/tandro.2020.28190  Sayfalar 113 - 123

13.
Penil Doppler Ultrasonografi: Teknik ve Yorumlama
Penile Doppler Ultrasonography: Techniques and Interpretation
Özgür Efiloğlu, BULENT EROL
doi: 10.24898/tandro.2020.57614  Sayfalar 124 - 128

14.
Menopoz ve andropoz: Benzerlikler ve farklılıklar
Menopause and andropause: Similarities and difference
Okan Vardar, Sevgi Özkan, Pınar Serçekuş
doi: 10.24898/tandro.2020.04796  Sayfalar 129 - 136

15.
Tedavi sürecinde vajinismus erkeğinin yönetimi
Management of vaginismus man in the treatment process
Niyazi Umut Özdemir, Emre Çiydem
doi: 10.24898/tandro.2020.16362  Sayfalar 137 - 143

16.
Androloji Yayınları ve Kongre Takvimi
Publications and Congress Calendar of Andrology

Sayfalar 144 - 148
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale