Yukarı Çık
Ana Sayfa | English
Androloji Bülteni Cilt: 22 Sayı: 3

 
İdiopatik erkek infertilitesinde antioksidan kompleks tedavinin etkinliğinin değerlendirilmesi []
. 2020; 22(2): 103-107 | DOI: 10.24898/tandro.2020.62687  

İdiopatik erkek infertilitesinde antioksidan kompleks tedavinin etkinliğinin değerlendirilmesi

Ünal Öztekin1, Fatih Fırat2
1Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Yozgat, Türkiye
2Tokat Devlet Hastanesi, Üroloji Bölümü, Tokat, Türkiy

AMAÇ: İnfertil erkeklerin semen analizlerinde görülen oligoastenoteratozoospermi durumunun %30’undan fazlasında etiyolojik bir neden bulunamaz ve idiopatik infertilite olarak tanımlanır. Bu çalışmanın amacı, etiyolojik bir neden tespit edilemeyen ve idiopatik erkek infertilitesi olarak kabul edilen hastalarda antioksidan kompleks kullanımının, semen parametreleri üzerindeki etkisini değerlendirmektir.
GEREÇ ve YÖNTEMLER: Çalışmaya, Ocak 2018 – Ocak 2020 arasında idiopatik erkek infertilitesi tanısı konulan, primer veya nüks varikoseli, hormonal patolojisi olmayan ve testis hacimleri normal olarak değerlendirilen 92 hasta alınmıştır. Tüm hastalar, içeriğinde L-arjinin, L-karnitin, Magnezyum, Ginseng ekstresi, çinko, Koenzim Q10, Vitamin D, Selenyum olan ve gıda takviye edici olarak adlandırılan preparatlardan, yaklaşık sekiz saatte bir olmak üzere günde üç kez düzenli olarak altı ay boyunca kullandı. Tedavi öncesinde ve sonrasındaki 6. ayda semen parametreleri çalışılarak, değişimler analiz edildi.
BULGULAR: Hastaların yaş aralığı 20–40 (ortalama: 28,9) idi. Antioksidan tedavi öncesi ve sonrası semen parametreleri karşılaştırıldığında semen hacminde anlamlı bir değişim gözlenmedi. Sperm sayısı, progresif ve total motilite incelendiğinde altı aylık tedavi sonrası anlamlı düzelme mevcuttu (p<0,05)
SONUÇ: Oksidatif stres erkek faktörlü infertilitenin önemli nedenlerinden biridir ve tedavisinde antioksidan kompleks ajanlar kullanılmaktadır. Çalışmamızın sonuçları antioksidan tedavinin sperm patolojilerini iyileştirmeye katkı sağlayabileceğini düşündürmektedir. Bu açıdan tedavi edilebilir etiyolojik faktör saptanamayan ve idiopatik infertilite olarak kabul edilen hastalarda antioksidan kompleks tedaviler önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Erkek infertilitesi, antioksidan tedavi, semen parametreleri, sperm


Evaluation of the effectiveness of antioxidant complex treatment in idiopatic male infertility

Ünal Öztekin1, Fatih Fırat2
1Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Yozgat, Türkiye
2Tokat Devlet Hastanesi, Üroloji Bölümü, Tokat, Türkiy

OBJECTIVE: In male infertility in more than 30% of oligoasthenoteratozoospermia patients etiological cause cannot be found and it is defined as idiopathic infertility. The aim of this study is to evaluate the effect of antioxidant complex treatment on semen parameters in patients whose etiological cause can not be identified and considered as idiopathic male infertility.
MATRERIAL and METHODS: Ninety two patients patients with idiopathic male infertility diagnosed between January 2018 and January 2020, without primary or recurrent varicocele, without hormonal pathology and with normal testicular volumes were included in the study. All patients used three times a day regularly for 6 months, from supplements that contain L-arginine, L-carnitine, Magnesium, Ginseng extract, zinc, Coenzyme Q10, Vitamin D and Selenium. The semen parameters were evaluated before and 6 months after the treatment and the changes were analyzed.
RESULTS: The age range of the patients was 20-40 (mean: 28.9). Semen parameters were compared before and after antioxidant treatment and there was no significant change in semen volume. There was a significant improvement after 6 months of treatment in sperm count, progressive and total motility (p <0.05)
CONCLUSION: Oxidative stress is one of the important causes of male factor infertility and antioxidant complex agents are used in the treatment. The results of our study suggest that antioxidant therapy can contribute to improving sperm pathologies. In this regard, antioxidant complex treatments can be recommended in patients who cannot be detected as a curable etiological factor and are considered as idiopathic infertility.

Keywords: Male infertility, Antioxidant therapy, Semen parameters, Sperm


Ünal Öztekin, Fatih Fırat. Evaluation of the effectiveness of antioxidant complex treatment in idiopatic male infertility. . 2020; 22(2): 103-107

Sorumlu Yazar: Ünal Öztekin, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (11 kere görüntülendi)
 (113 kere indirildi)