e-ISSN 2587-2524
Volume : 21 Issue : 3 Year : 2023

Dizinler

Bu derginin içeriği Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında lisanslanmıştır.

Androloji Bülteni - : 21 (3)
Cilt: 21  Sayı: 3 - 2019
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
Danışma Kurulu
Reviewers

Sayfa II

3.
Başkan'dan
From the President

Sayfa III

4.
Editör'den
From the Editor

Sayfa IV

5.
İçindekiler
Contents

Sayfa V

KLINIK ARAŞTIRMA MAKALESI
6.
Adölesan varikosel tedavisinde uygulanan üç farklı cerrahi yöntem sonuçlarının karşılaştırılması
Comparison of the results of three different surgical methods in the treatment of adolescent varicocele
Murat Uçar, Ahsen Karagözlü Akgül, Ahmet Ender Caylan, Bilge Turedi, Mustafa Faruk Usta, Nizamettin Kılıç, Emin Balkan, Erol Güntekin
doi: 10.24898/tandro.2019.97268  Sayfalar 83 - 88

7.
Evlilik süresinin prematür ejakülasyona etkisi
Effect of duration of marriage on premature ejaculation
Erdem Kısa, Mehmet Zeynel Keskin
doi: 10.24898/tandro.2019.47113  Sayfalar 89 - 92

8.
Türk toplumundaki yaşlı erkeklerde işeme pozisyonunun işeme sonrası rezidüel idrar hacmi üzerine etkisi
The effect of voiding position on post-voiding residue in aging men in turkish society
Cavit Ceylan, Şenol Tonyalı, Serkan Doğan, Sedat Yahşi, Emre Uzun
doi: 10.24898/tandro.2019.07078  Sayfalar 93 - 96

9.
Ebelik öğrencilerinin evlilik dışı cinsel ilişki hakkındaki görüş ve tutumları
Views and attitudes of midwife students on premarital sex
Saadet Gonca Mavi Aydoğdu, Betül Uzun, Duygu Murat Öztürk
doi: 10.24898/tandro.2019.07269  Sayfalar 97 - 104

10.
Azospermi tanılı her hastaya mikroskopik testiküler sperm ekstraksiyonu öncesi perkütan testiküler sperm aspirasyonu yapılmalı mı?
Should percutaneuous testicular sperm aspiration be performed before testicular sperm extraction in all patients with azoospermia?
Özkan Onuk
doi: 10.24898/tandro.2019.09821  Sayfalar 105 - 109

11.
Önceden hasta başı asistans tecrübesi olan konsol cerrahının robotik radikal prostatektomi sonrası kontinans ve potens sonuçları: ilk 50 vaka
Continence and potency outcomes after robotic radical prostatectomy in the hands of console surgeon with previous experience as a bedside assistant: first 50 cases
Hacı İbrahim Çimen
doi: 10.24898/tandro.2019.14890  Sayfalar 110 - 114

DERLEME
12.
Varikosel patofizyolojisi 2019
Pathophysiology of varicocele 2019
Ahmet Karakeçi, İrfan Orhan
doi: 10.24898/tandro.2019.72621  Sayfalar 115 - 118

13.
İnternet ve cinsellik
Internet and Sexuality
Özden Tandoğan, Ümran Oskay
doi: 10.24898/tandro.2019.54154  Sayfalar 119 - 122

14.
Androloji Yayınları ve Kongre Takvimi
Publications and Congress Calendar of Andrology

Sayfalar E1 - E2
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale