e-ISSN 2587-2524
Cilt : 18 Sayı : 64 Yıl :

Dizinler

Bu derginin içeriği Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında lisanslanmıştır.

Androloji Bülteni - : 18 (64)
Cilt: 18  Sayı: 64 - 2016
BAŞKANDAN MESAJ
1.
Başkandan Mesaj
From The President

Sayfa IV

EDİTÖR KÖŞESİ
2.
Editör Köşesi
From The Editor

Sayfa V

İÇİNDEKİLER
3.
İçindekiler
Contents

Sayfalar VI - VII

ERKEK CİNSEL SAĞLIĞI
4.
Sünnetin ejakülasyon kontrolü üzerine etkileri (Derleme)
Hüseyin Aydemir, Ahmet Gökçe
Sayfalar 1 - 3
Makale Özeti |Tam Metin PDF

5.
Prematür ejakülasyon tedavisinde güncel yaklaşım (Derleme)
Ahmet Metin, Mehmet Emin Özyalvaçlı
Sayfalar 4 - 7
Makale Özeti |Tam Metin PDF

6.
Kavernöz sinir hasarlanması sonrası major pelvik ganglionda artmış galanin ekspresyonu (Güncel Makale Özeti)
E. Weyne, M. Albersen, Jl. Hannan
Sayfalar 8 - 11
Makale Özeti |Tam Metin PDF

7.
Breviscapin ile kombine icariin spontan hipertansif ratlarda erektil işlevi iyileştirir (Güncel Makale Özeti)
Y. Li, J. Jiang, Y. He, R. Jiang, J. Liu, Z. Fan, Y. Cheng
Sayfa 12
Makale Özeti |Tam Metin PDF

8.
Benign prostat hiperplazisinde fitoterapi (Güncel Makale Özeti)
Selçuk Erdem, Ateş Kadıoğlu
Sayfalar 13 - 19
Makale Özeti |Tam Metin PDF

9.
Erektil disfonksiyon tedavisinde fitoterapi (Derleme)
Mazhar Ortaç
Sayfalar 20 - 23
Makale Özeti |Tam Metin PDF

10.
Amerika Birleşik Devletleri’ndeki erkeklerde sildenafil kullanımı ve artmış melanoma insidans riski: Prospektif çalışma (Güncel Makale Özeti)
W. Q. Li, A. A. Qureshi, K. C. Robinson
Sayfa 24
Makale Özeti |Tam Metin PDF

11.
Penil protez cerrahisi komplikasyonları ve başa çıkma yöntemleri (Derleme)
Eyüp Veli Küçük, Ahmet Bindayı
Sayfalar 25 - 29
Makale Özeti |Tam Metin PDF

12.
Üretral darlık cerrahisi ve erektil disfonksiyon (Derleme)
Sadi Turkan
Sayfalar 30 - 32
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ERKEK ÜREME SAĞLIĞI
13.
Kromozom anomalileri ve fertilite problemleri (Derleme)
Mutlu Karkucak
Sayfalar 33 - 39
Makale Özeti |Tam Metin PDF

14.
İdiopatik erkek infertilitesi güncel medikal tedavi yaklaşımı (Derleme)
Mehmet Zeynel Keskin, Salih Budak, Yusuf Özlem İlbey
Sayfalar 40 - 43
Makale Özeti |Tam Metin PDF

15.
Sigara ve erkek infertilitesi (Derleme)
Engin Doğantekin
Sayfalar 44 - 47
Makale Özeti |Tam Metin PDF

KADIN CİNSEL SAĞLIĞI
16.
Kadın cinselliği ve kanıt temelli yaklaşımlar (Derleme)
Zümrüt Bilgin, Nuran Kömürcü
Sayfalar 48 - 55
Makale Özeti |Tam Metin PDF

17.
Terminal dönem hastalıkta cinsellik ve cinsel ilişki deneyimleri: Olgusal çalışma (Güncel Makale Özeti)
B. Taylor
Sayfa 56
Makale Özeti |Tam Metin PDF

18.
Polikistik over sendromu olan İranlı kadınlarda klinik bulguların cinsel fonksiyonla ilişkisi (Güncel Makale Özeti)
S. Hashemi, F. Ramezani Tehrani, M. Farahmand, M. Bahri Khomami
Sayfa 57
Makale Özeti |Tam Metin PDF

19.
Kronik yaygın ağrı çeken kadın örnekleminde cinsel sorunlar ve cinsel distres prevalansı ve risk faktörleri (Güncel Makale Özeti)
A. Burri, G. Lachance, F. M. Williams
Sayfalar 58 - 59
Makale Özeti |Tam Metin PDF

20.
İnfertilite hemşireliğinin tarihçesi (Derleme)
Halime Esra Partovi Meran, Nezihe Kızılkaya Beji
Sayfalar 60 - 64
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ANDROLOJİ YAYINLARI VE KONGRE TAKVİMİ
21.
Türkiye’deki Androloji Yayınları
Andrology Publıcatıons In Turkey

Sayfalar 65 - 68
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale