e-ISSN 2587-2524
Cilt : 18 Sayı : 64 Yıl :

Dizinler

Bu derginin içeriği Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında lisanslanmıştır.

Androloji Bülteni
Kromozom anomalileri ve fertilite problemleri (Derleme) []
. 2016; 18(64): 33-39

Kromozom anomalileri ve fertilite problemleri (Derleme)

Mutlu Karkucak
Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Genetik Bölümü


Mutlu Karkucak. Kromozom anomalileri ve fertilite problemleri (Derleme). . 2016; 18(64): 33-39

Sorumlu Yazar: Mutlu Karkucak
Makale Dili: Türkçe

 (2 kere görüntülendi)
 (10109 kere indirildi)
LookUs & Online Makale