e-ISSN 2587-2524
Cilt : 26 Sayı : 1 Yıl :

Dizinler

Bu derginin içeriği Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında lisanslanmıştır.

Androloji Bülteni
Skrotumdan perianal bölgeye uzanan medyan rafe kisti: Olgu sunumu []
. 2024; 26(1): 75-77 | DOI: 10.24898/tandro.2024.55822

Skrotumdan perianal bölgeye uzanan medyan rafe kisti: Olgu sunumu

Kenan Yalçın
Medikalpark Hastanesi Üroloji Kliniği, Tokat, Türkiye

Medyan rafe kistleri dış üretral kanal ile anüs arasında herhangi bir yerde bulunur. Kistler parameatusta, glans peniste, penis şaftında, skrotumda veya perinede oluşabilir. Perianal bölge bu lezyonların son derece nadir görüldüğü bir bölgedir. Bu yazıda skrotumdan perianal bölgeye kadar uzanan, kistik lezyonu olan ve ailesi tarafından kliniğimize getirilen iki yaşında erkek hastayı sunuyoruz. 5–6 cm boyutundaki kistik lezyon cerrahi olarak tamamen çıkartıldı. Lezyonun histopatolojik tanısı medyan rafe kistiydi. Üç yıldır takip edilen hastada nüks görülmedi.

Anahtar Kelimeler: medyan rafe kisti, skrotum, perianal, çocuk

Median raphe cyst extending from the scrotum to the perianal region: Case report

Kenan Yalçın
Tokat Medical Park Hospital Urology Clinic, Tokat/Turkey

Median raphe cysts are located anywhere between the external urethral canal and the anus. Cysts can occur in the parameatus, glans penis, penis shaft, scrotum, or perineum. The perianal region is a region where these lesions are extremely rare. In this article, we present a 2-year-old male patient who had a cystic lesion extending from the scrotum to the perianal region and was brought to our clinic by his family. The 5–6 cm cystic lesion was completely removed surgically. The histopathological diagnosis of the lesion was median raphe cyst. No recurrence was observed in the patient who was followed for 3 years.

Keywords: median raphe cyst, scrotum, perianal, child

Kenan Yalçın. Median raphe cyst extending from the scrotum to the perianal region: Case report. . 2024; 26(1): 75-77

Sorumlu Yazar: Kenan Yalçın, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale