e-ISSN 2587-2524
Cilt : 20 Sayı : 2 Yıl : 2018

Dizinler

Bu derginin içeriği Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında lisanslanmıştır.

Androloji Bülteni - : 20 (2)
Cilt: 20  Sayı: 2 - 2018
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
Yayın Kurulu
Editorial Board

Sayfa II

3.
Danışma Kurulu
Reviewers

Sayfa III

BAŞKANDAN MESAJ
4.
Başkan' dan
From The President

Sayfa IV

EDİTÖR KÖŞESİ
5.
Editör' den
From The Editor

Sayfa V

İÇİNDEKİLER
6.
İçindekiler
Contents

Sayfa VI

KLINIK ARAŞTIRMA MAKALESI
7.
Radikal prostatektomi sonrası erektil fonksiyon açısından robotik cerrahi ile açık cerrahinin karşılaştırılması
Comparison of robotic surgery and open surgery for erectile function after radical prostatectomy
Hacı İbrahim Çimen, Hacı Can Direk, Fikret Halis, Osman Köse, Ahmet Gökçe, Hasan Salih Sağlam
doi: 10.24898/tandro.2018.70783  Sayfalar 35 - 38

8.
Açık radikal retropubik prostatektomi sonrası inflatable penil protez rezervuarı, penoskrotal transvers insizyon ile Retzius alanına güvenle yerleştirilebilir
The inflatable penile prosthesis reservoir can be safely placed in the space of retzius after open radical retropubic prostatectomy through a penoscrotal transverse incision
Mustafa Suat Bolat, Mehmet Özen, Önder Cinar, Recep Büyükalpelli, Ramazan Aşçı
doi: 10.24898/tandro.2018.36025  Sayfalar 39 - 44

9.
Nonpalpabl testislerin orşiopeksisi sırasında prosesus vaginalis diseke edilmeli ve yüksek ligasyon yapılmalıdır
During orchiopexy of the nonpalpable testis, the processus vaginalis should be dissected and high ligation performed
Kaan Sönmez, Ramazan Karabulut, Zafer Türkyılmaz, Abdullah Can Başaklar
doi: 10.24898/tandro.2018.63935  Sayfalar 45 - 48

DERLEME
10.
Rekürren varikosel tanı ve tedavisi
Diagnosis and treatment of recurrent varicocele
Ahmet Karakeçi, İrfan Orhan
doi: 10.24898/tandro.2018.46873  Sayfalar 49 - 53

11.
Fosfodiesteraz Tip-5 inhibitörlerinin semen parametrelerine etkisi
Effect of phosphodiesterase Type-5 inhibitors on semen parameters
Fuat Kızılay, Barış Altay
doi: 10.24898/tandro.2018.45467  Sayfalar 54 - 60

12.
İnfertil bireylerde stres ve stresle başa çıkma yaklaşımları
Approaches to coping with stress and stress in infertile individuals
Ece Kaplan
doi: 10.24898/tandro.2018.24993  Sayfalar 61 - 64

ANDROLOJİ YAYINLARI VE KONGRE TAKVİMİ
13.
Türkiye’deki Androloji Yayınları
Andrology Publıcatıons In Turkey

Sayfalar 65 - 68
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale