e-ISSN 2587-2524
Volume : 18 Issue : 67 Year : 2023

Dizinler

Bu derginin içeriği Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında lisanslanmıştır.

Androloji Bülteni - : 18 (67)
Cilt: 18  Sayı: 67 - 2016
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - II

BAŞKANDAN MESAJ
2.
Başkan'dan Mesaj
From The President

Sayfa V

EDİTÖR KÖŞESİ
3.
Editör Köşesi
From The Editor

Sayfa VI

İÇİNDEKİLER
4.
İçindekiler
Contents

Sayfalar VII - VIII

KONGRE İZLENİMLERİ
5.
Moğolistan’da XII. Avrasya Androloji Buluşması

Sayfalar X - XVII

ERKEK CİNSEL SAĞLIĞI
6.
Penil protez cerrahisinde yenilikler: 2016 güncelleme
Mustafa F. Usta
Sayfalar 212 - 216
Makale Özeti |Tam Metin PDF

7.
Penil protez cerrahisi sonrası lokal enfeksiyonlu hastalarda konservatif tedavi; etkili bir seçenek
M. Yiğit Yalçın, Zafer Kozacıoğlu
Sayfalar 217 - 218
Makale Özeti |Tam Metin PDF

8.
Plak insizyonu ve ven greftlemesi yapılan peyroni hastalarının 10. yılı: Zamanın önemi var mı?
Buğra Çetin
Sayfa 219
Makale Özeti |Tam Metin PDF

9.
İzole penil arter stenozu olan erektil disfonksiyonlu hastalarda balon anjiyoplastinin bir yıllık klinik ve görüntüleme sonuçları: PERFECT çalışması
Fikret Erdemir
Sayfa 220
Makale Özeti |Tam Metin PDF

10.
Pelvik fraktüre bağlı üretral yaralanmalar için yapılan anastomoz üretroplasti sonrası erektil fonksiyon
Eyyüp Sabri Pelit, Yiğit Akın
Sayfa 221
Makale Özeti |Tam Metin PDF

11.
Statinler ve BPH/AÜSS arasında ilişki var mıdır?
Fikret Erdemir, Mete Kilciler, Mustafa Suat Bolat
Sayfalar 222 - 225
Makale Özeti |Tam Metin PDF

12.
Penil düşük yoğunluklu şok dalga tedavisi (LIST: low intensity shock wave treatment) PDE5 inhibitörü tedavisine olan yanıtı artırabilir mi? Çift kör plasebo kontrollü çalışma
Sezgin Yeni, Zafer Kozacıoğlu
Sayfalar 226 - 227
Makale Özeti |Tam Metin PDF

13.
Prostat kanseri nedeniyle yapılan prostatektomi sonrası erektil disfonksiyonun önlenmesinde düşük doz takrolimus kullanımı ve hipomagnezemi ile olan ilişkisi
Fikret Erdemir
Sayfalar 228 - 229
Makale Özeti |Tam Metin PDF

14.
Psikojenik nedenli erektil disfonksiyon
Filiz Kulacaoğlu
Sayfalar 230 - 232
Makale Özeti |Tam Metin PDF

15.
Resveratrol; hiperkolesterolemik tavşan korpus kavernozumunda endoteliyum-kaynaklı relaksasyonu korur ve restore eder
Nusret Can Çilesiz, Memduh Aydın
Sayfalar 233 - 234
Makale Özeti |Tam Metin PDF

16.
Kronik rinosinüzit erektil disfonksiyon ilişkisi: Toplum tabanlı çalışma
Fikret Erdemir
Sayfa 235
Makale Özeti |Tam Metin PDF

17.
Pelvik nörovasküler yaralanması olan rat modelinde, düşük enerji şok dalga tedavisi erektil disfonksiyonda iyileşme sağlar
Hüseyin Özgür Kazan, Bülent Erol
Sayfalar 236 - 237
Makale Özeti |Tam Metin PDF

18.
Streptozotosin ile tip-1 diyabet oluşturulan ratlarda taurin destek tedavisinin penil fibrozis ve endoteliyal disfonksiyonu iyileştirerek erektil fonksiyonu geliştirmesi
Cem Tuğrul Gezmiş, Memduh Aydın
Sayfalar 238 - 239
Makale Özeti |Tam Metin PDF

19.
Prematür ejakülasyon şikâyeti olan hastaya klinik yaklaşım: Ne yapmalı, neyi yapmamalı?
Mehmet Gökhan Çulha, Ege Can Şerefoğlu
Sayfalar 240 - 245
Makale Özeti |Tam Metin PDF

20.
Kantitatif duyusal test kullanılarak yenidoğan döneminde sünnet edilen ve edilmeyen erkeklerdeki penil sensitivitenin araştırılması
Cemal Selçuk İşoğlu, Zafer Kozacıoğlu
Sayfa 246
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ERKEK ÜREME SAĞLIĞI
21.
Distal obstrüktif infertilitede tanı ve tedavi
Ahmet Karakeçi, Tunç Ozan, İrfan Orhan
Sayfalar 247 - 253
Makale Özeti |Tam Metin PDF

22.
Erkek infertilitesinde görüntüleme yöntemleri
Mustafa Gürkan Yenice, Kamil Gökhan Şeker, Volkan Tuğcu
Sayfalar 254 - 258
Makale Özeti |Tam Metin PDF

23.
Erkek infertilitesinde antiöstrojen kullanımı ve yan etkileri
Hakan Erçil, Orçun Çelik
Sayfalar 259 - 262
Makale Özeti |Tam Metin PDF

24.
Spinal kord hasarı sonrası gelişen üreme ve cinsel fonksiyon bozukluğuna yaklaşım
Akif Erbin, Harun Özdemir, Mehmet Fatih Akbulut
Sayfalar 263 - 266
Makale Özeti |Tam Metin PDF

25.
Spinal kord yaralanması olan hastalarda elektroejakülasyon: Tek merkezin 21 yıllık deneyimleri
Fikret Erdemir
Sayfalar 267 - 268
Makale Özeti |Tam Metin PDF

26.
Cinsel yolla bulaşan hastalıkların erkek infertilitesi ile ilişkisi
Hüseyin Hatipoğlu, Mustafa Altındiş
Sayfalar 269 - 274
Makale Özeti |Tam Metin PDF

27.
Testiküler germ hücre tümörlü deneklerde sisplatin ya da karboplatin kemoterapisinin testiküler fonksiyon ve sperm nükleusuna etkisi
Kubilay Doğan Kılıç
Sayfa 275
Makale Özeti |Tam Metin PDF

28.
Subfertil erkeklerin çok merkezli kohortuna göre artan vücut kitle indeksinin sperm ve üreme hormonal parametrelerine etkisi
Emir Akıncıoğlu, Barış Altay
Sayfalar 276 - 277
Makale Özeti |Tam Metin PDF

29.
Varikoseli olan azoospermik ve oligospermik erkeklerde yardımcı üreme teknikleri öncesi varikosel onarımı yapmak gebelik ve canlı doğum oranını artırır: Sistematik bir derleme ve meta-analiz
Emir Akıncıoğlu, Barış Altay
Sayfalar 278 - 279
Makale Özeti |Tam Metin PDF

30.
İnsan spermiyle birlikte depo edilen lökositler nötrofil hücre dışı tuzakların oluşumunu tetikler, sperm hareketliliğini azaltır
Emir Akıncıoğlu, Barış Altay
Sayfalar 280 - 281
Makale Özeti |Tam Metin PDF

KADIN CİNSEL SAĞLIĞI
31.
Kadın cinsel disfonksiyonu tanı ve tedavisinde yenilikler: 2016 güncelleme
Funda Güngör Uğurlucan, Bahar Yüksel Özgör
Sayfalar 282 - 288
Makale Özeti |Tam Metin PDF

32.
Kadın cinsel disfonksiyonu tanı ve tedavisinde yenilikler: 2016 güncelleme
Funda Güngör Uğurlucan, Bahar Yüksel Özgör
Sayfalar 282 - 288
Makale Özeti |Tam Metin PDF

33.
Vulvovajinal atrofi ifadesinde yeni terminoloji: “Menopozda genitoüriner sendrom”
Yılda Arzu Aba, Hacer Ataman, Bulat Aytek Şık
Sayfalar 289 - 293
Makale Özeti |Tam Metin PDF

34.
Yeni tanı almış tip 2 diyabetli kişilerde akdeniz diyetinin cinsel işlev üzerine etkileri
Havva Sert, Meryem Pelin
Sayfalar 294 - 295
Makale Özeti |Tam Metin PDF

35.
Total mezorektal eksizyon öncesi ve sonrası cinsel ve üriner fonksiyonun prospektif çalışması
Dilek Aygin, Özge Yaman
Sayfalar 296 - 297
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ANDROLOJİ YAYINLARI VE KONGRE TAKVİMİ
36.
Türkiye’deki Androloji Yayınları

Sayfalar 298 - 300
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale