e-ISSN 2587-2524
Volume : 18 Issue : 66 Year : 2023

Dizinler

Bu derginin içeriği Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında lisanslanmıştır.

Androloji Bülteni - : 18 (66)
Cilt: 18  Sayı: 66 - 2016
BAŞKANDAN MESAJ
1.
Başkan'dan Mesaj
From The President

Sayfa IV

EDİTÖR KÖŞESİ
2.
Editör Köşesi
From The Editor

Sayfa V

İÇİNDEKİLER
3.
İçindekiler
Contents

Sayfalar VI - VII

ERKEK CİNSEL SAĞLIĞI
4.
Cinsel yolla bulaşan viral hastalıkların güncel tedavisi: Ürolojik yaklaşım
Necip Pirinççi
Sayfalar 150 - 155
Makale Özeti |Tam Metin PDF

5.
Testosteron replasman tedavisi ve prostat kanseri: Güncel durum nedir?
Ayşe Veyhürda Dikmen, Altuğ Tuncel
Sayfalar 156 - 159
Makale Özeti |Tam Metin PDF

6.
Testosteronun kardiyovasküler hastalıklar ile ilişkisi
Muhammet Necati Murat Aksoy, Ramazan Akdemir
Sayfalar 160 - 162
Makale Özeti |Tam Metin PDF

7.
Erkeklerde geç başlangıçlı hipogonadizmde uzun etkili testosteron undekonat ile 8 yıllık tedavinin metabolik parametrelere, üriner semptomlara, kemik mineral dansitesine ve seksüel fonksiyonlara etkisi
Bülent Katı, Yiğit Akın
Sayfa 163
Makale Özeti |Tam Metin PDF

8.
Düşük testosteron düzeyli ileri yaş erkeklerde aromataz inhibisyonu ile testosteron etkisinin karşılaştırılması: Randomize kontrollü çalışma
Taha Çetin, Zafer Kozacıoğlu
Sayfalar 164 - 165
Makale Özeti |Tam Metin PDF

9.
Obstrüktif uyku apnesi olan erkeklerde dışarıdan testosteron kullanımı seksüel isteği arttırır
Rahmi Gökhan Ekin, Zafer Kozacıoğlu
Sayfalar 166 - 167
Makale Özeti |Tam Metin PDF

10.
Shengjing kapsül korpus kavernozum düz kasında nitrik oksit’in indüklediği gevşeme aracılığıyla kastre edilmiş rat’lardaki erektil fonksiyonu iyileştirir
Murat Çakan
Sayfa 168
Makale Özeti |Tam Metin PDF

11.
Penil ereksiyonun hücresel düzenleyicisi olarak perisitler: Erektil disfonksiyonda yeni bir tedavi hedefi
Fikret Erdemir, Mete Kilciler
Sayfa 169
Makale Özeti |Tam Metin PDF

12.
Radikal pelvik cerrahi sonrası erkek cinsel sağlığı
İsmail Başıbüyük, Abdullah Armağan
Sayfalar 170 - 176
Makale Özeti |Tam Metin PDF

13.
Üretroplasti sonrası cinsel fonksiyonlar nasıl etkilenir?
Ali Atan, Fazlı Polat, Süleyman Yeşil
Sayfalar 177 - 180
Makale Özeti |Tam Metin PDF

14.
Erektil disfonksiyonlu hastalarda günlük 75 mg udenafil kullanımının etkinlik ve güvenilirliğini değerlendiren bir faz 3 çalışması
İsa Özbey
Sayfa 181
Makale Özeti |Tam Metin PDF

15.
Streptozosin ile meydana gelmiş diyabetik sıçanlarda, probucol endoteliyal fonksiyonu restore ederek ve kavernozal fibrozise engel olarak erektil fonksiyonu düzeltmektedir
Soner Yalçınkaya
Sayfa 182
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ERKEK ÜREME SAĞLIĞI
16.
Çevresel etkenler ve spermatogenez
Engin Doğantekin, Serkan Özcan
Sayfalar 183 - 187
Makale Özeti |Tam Metin PDF

17.
Selektif serotonin gerialım inhibitörleri kullanımının erkek fertilitesi üzerine etkileri
Mehmet Gökhan Çulha, Ege Can Şerefoğlu
Sayfalar 188 - 191
Makale Özeti |Tam Metin PDF

18.
Mikro RNA’ların erkek infertilitesindeki rolü
Bilge Özsait Selçuk, Selva Türkölmez
Sayfalar 192 - 196
Makale Özeti |Tam Metin PDF

19.
Sprague-dawley sıçanlarında sol renal ven daralma derecesinin adolesan varikoseli gelişimi üzerine etkisi
Mustafa Karabıçak, Zafer Kozacıoğlu
Sayfa 197
Makale Özeti |Tam Metin PDF

KADIN CİNSEL SAĞLIĞI
20.
Emzirme ve kadın cinsel sağlığı
Elif Ünver Korğalı
Sayfalar 198 - 201
Makale Özeti |Tam Metin PDF

21.
Bozulmuş lipit profili kadınlarda cinsel disfonksiyon gelişmesi açısından bir risk faktörüdür

Sayfalar 202 - 203
Makale Özeti |Tam Metin PDF

22.
Erkek partneri kontraseptif kullananlardaki kontraseptif tipinin kadınlardaki cinsel istek üzerine etkisi
Bülent Katı, Eyyüp Sabri Pelit, Yiğit Akın
Sayfalar 204 - 205
Makale Özeti |Tam Metin PDF

23.
Mısır’da eğitimli genç kadınlar arasında üreme sağlığı bilinci
Hüsniye Dinç, Gamze Baysal
Sayfa 206
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ANDROLOJİ YAYINLARI VE KONGRE TAKVİMİ
24.
Türkiye’deki Androloji Yayınları
Andrology Publications In Turkey

Sayfalar 207 - 211
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale