e-ISSN 2587-2524
Cilt : 16 Sayı : 59 Yıl : 2014

Dizinler

Bu derginin içeriği Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında lisanslanmıştır.

Androloji Bülteni - : 16 (59)
Cilt: 16  Sayı: 59 - 2014
BAŞKANDAN MESAJ
1.
Başkandan Mesaj
From The President

Sayfa IV

EDİTÖR KÖŞESİ
2.
Editör Köşesi
From The Editor

Sayfa V

İÇİNDEKİLER
3.
İçindekiler
Contents

Sayfalar VI - VII

ERKEK CİNSEL SAĞLIĞI
4.
Human papilloma virüs (hpv) ve erkek cinsel sağlığı (Derleme)
Fikret Erdemir
Sayfalar 217 - 221
Makale Özeti |Tam Metin PDF

5.
Erkeklerde genital pirsing (Derleme)
Musa Saraçoğlu, Hakan Öztürk, Tarık Zengin, Bilal Gümüş
Sayfalar 222 - 226
Makale Özeti |Tam Metin PDF

6.
Androlojide erkek faktörünün girişimsel olmayan görüntüleme yöntemleri (Derleme)
Işıl Başara Akın, Yiğit Akın, Ercan Yeni
Sayfalar 227 - 234
Makale Özeti |Tam Metin PDF

7.
Kronik prostatitler ve cinsel fonksiyon bozuklukları (Derleme)
Melih Balcı, Altuğ Tuncel, Ali Atan
Sayfalar 235 - 237
Makale Özeti |Tam Metin PDF

8.
Kronik prostatit/kronik pelvik ağrı sendromlu hastalarda prostat kalsifikasyonlarının erkek seksüel disfonksiyonu ile ilişkisi üzerine prospektif bir çalışma (Güncel Makale Özeti)
Zhao Z., Xuan X., Zhang J., He J., Zeng G.
Sayfalar 238 - 239
Makale Özeti |Tam Metin PDF

9.
Hemospermi (Derleme)
Süleyman Uğur Aktuğlu, Bilal Gümüş
Sayfalar 240 - 242
Makale Özeti |Tam Metin PDF

10.
Prematür ejakülasyon ve erektil disfonksiyon birlikteliği (Derleme)
İlke Onur Kazaz, Ersagun Karagüzel
Sayfalar 243 - 247
Makale Özeti |Tam Metin PDF

11.
Erektil disfonksiyon ve prematür ejakülasyonlu olgularda yeni potansiyel bir risk faktörü: Folik asit eksikliği (Güncel Makale Özeti)
Yan Wj, Yu N., Yin Tl
Sayfalar 248 - 249
Makale Özeti |Tam Metin PDF

12.
Preoperatif potent hastalarda uygulanan sinir koruyucu robot yardımlı radikal sistoprostatektominin erektil fonksiyonlara etkisi (Güncel Makale Özeti)
Ken H., Kristina W., Bertram Y.
Sayfa 250
Makale Özeti |Tam Metin PDF

13.
Sural sinir greftlemesi ile radikal prostatektomi sonrası erektil fonksiyon düzelmesinin üç-yıllık sonuçları (Güncel Makale Özeti)
Siddiquin Km, Billia M., Mazzola Cr
Sayfalar 251 - 252
Makale Özeti |Tam Metin PDF

14.
Hipogonadizmde testosteron destek tedavisi ile klomifen sitratın kıyaslanması (Güncel Makale Özeti)
Ramasamy R., Scovell Jm, Kovac Jr, Lipshultz Lı.
Sayfa 253
Makale Özeti |Tam Metin PDF

15.
Testosteron eksikliği olan erektil disfonsiyonlu hastalarda yüksek kardiyovasküler risk açısından ne zaman dikkatli olunmalı? (Güncel Makale Özeti)
José M. Martínez- Jabaloyas, De- Sdt Study Group
Sayfalar 254 - 255
Makale Özeti |Tam Metin PDF

16.
Tadalafil tedavisinin erektil disfonksiyonu ve vasküler risk faktörleri olan erkeklerde endoteliyal hücre hasarı ve tamiri üzerine etkileri (Güncel Makale Özeti)
Pelliccione F., D’angeli A., D’andrea S.
Sayfa 256
Makale Özeti |Tam Metin PDF

17.
Rho sinyal yolağı inhibitörü olan hidroksi fasudilin diyabetik sıçanlarda erektil fonksiyonu iyileştirici etkisi: Nöronal ROK rolü (Güncel Makale Özeti)
Sezen Sf., Lagoda G., Musicki B., Burnett Al.
Sayfalar 257 - 258
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ERKEK ÜREME SAĞLIĞI
18.
Yardımcı üreme tekniklerinde (yüt) sperm seçiminde kullanılan teknikler ve yenilikler (Derleme)
Mehmet Ali Tüfekçi, M. Murad Başar
Sayfalar 259 - 262
Makale Özeti |Tam Metin PDF

19.
Raman spektroskopi kullanarak sertoli-cell only modelinde spermatogenezisin saptanması (Güncel Makale Özeti)
Osterberg Ec., Laudano Ma., Ramasamy R.
Sayfa 263
Makale Özeti |Tam Metin PDF

20.
Sperm kriyoprezervasyonu: Kriyo-hasar ve dna fragmantasyonu ilişkisi (Derleme)
Bilge Özsait, Tuba Özcan, Gözde Köksal, Nihan Erginel Ünaltuna
Sayfalar 264 - 268
Makale Özeti |Tam Metin PDF

21.
Sperm deoksiribonükleik asit fragmantasyonunun in vitro fertilizasyon/ intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu sonrası gebelik ve düşük üzerine etkisinin olup olmadığı: Sistematik bir gözden geçirme ve metaanaliz (Güncel Makale Özeti)
Jing Z., Qiong Z., Yonggang W., Yanping L.
Sayfa 269
Makale Özeti |Tam Metin PDF

22.
Cinsel perhizin semen total antioksidan kapasitesi ve sperm membran lipid peroksidasyonu üzerine etkisi (Güncel Makale Özeti)
Marshburn P., Giddings A., Causby S., Matthews M., Rebecca S.
Sayfalar 270 - 271
Makale Özeti |Tam Metin PDF

23.
Sigaranın insan sperminde histonun protamine anormal dönüşümüyle ilişkilendirilmesi (Güncel Makale Özeti)
Bolan Yu.
Sayfalar 272 - 273
Makale Özeti |Tam Metin PDF

24.
46,xx testiküler bozukluk (Derleme)
Tahsin Turunç
Sayfalar 274 - 279
Makale Özeti |Tam Metin PDF

25.
Androjen reseptör bozuklukları ve erkek infertilitesi (Derleme)
Tevfik Ziypak, Şenol Adanur
Sayfalar 280 - 285
Makale Özeti |Tam Metin PDF

26.
Fertilite ve bitkiler (Derleme)
Meltem Aydın Beşen, Nezihe Kızılkaya Beji
Sayfalar 286 - 289
Makale Özeti |Tam Metin PDF

27.
Testis tümörlü olgularda fertilitenin korunması (Derleme)
Barış Altay, Emir Akıncıoğlu
Sayfalar 290 - 293
Makale Özeti |Tam Metin PDF

KADIN CİNSEL SAĞLIĞI
28.
Kadın cinsel fonksiyon bozukluğu tanı ve izleminde görüntüleme yöntemleri (Derleme)
Işıl Başara, Yiğit Akın, Ercan Yeni
Sayfalar 294 - 299
Makale Özeti |Tam Metin PDF

29.
Kadınlarda anorgazmi (Derleme)
Özcan Arabacı, Kaan Özdedeli
Sayfalar 300 - 303
Makale Özeti |Tam Metin PDF

30.
Aseksüalite ve hiperseksüelite: Temel kavramlar (Derleme)
Meltem Aydın Beşen, Ergül Aslan
Sayfalar 304 - 308
Makale Özeti |Tam Metin PDF

31.
Spor ve kadın cinselliği (Derleme)
Yiğit Akın, Mehmet Gülüm
Sayfalar 309 - 311
Makale Özeti |Tam Metin PDF

32.
Multipl sklerozun kadın cinselliği üzerine etkileri: Kontrollü çalışma (Güncel Makale Özeti)
Gumus H., Akpınar Z., Yılmaz H.
Sayfa 312
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ANDROLOJİ YAYINLARI VE KONGRE TAKVİMİ
33.
Türkiye’deki Androloji Yayınları
Andrology Publıcatıons In Turkey

Sayfalar 313 - 315
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale