e-ISSN 2587-2524
Volume : 15 Issue : 55 Year : 2023

Dizinler

Bu derginin içeriği Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında lisanslanmıştır.

Androloji Bülteni - : 15 (55)
Cilt: 15  Sayı: 55 - 2013
EDİTÖR KÖŞESİ
1.
Editör Köşesi
From The Editor

Sayfa I

BAŞKANDAN MESAJ
2.
Başkandan Mesaj
From The President

Sayfa IV

İÇİNDEKİLER
3.
İçindekiler
Contents

Sayfalar VI - VII

ERKEK CİNSEL SAĞLIĞI
4.
Nörolojik hastalıklar ve erektil disfonksiyon (Derleme)
Fikret Erdemir
Sayfalar 223 - 238
Makale Özeti |Tam Metin PDF

5.
Penil mondor hastalığı (Derleme)
Burak Özkan, Enis Rauf Coşkuner
Sayfalar 239 - 242
Makale Özeti |Tam Metin PDF

6.
Anejakülasyon (Derleme)
Ahmet Metin
Sayfalar 243 - 245
Makale Özeti |Tam Metin PDF

7.
Tip 1 diyabetli sıçanlarda santral erektil disfonksiyon: Anjiyotensin-II ve superoksit radikalinin rolü (Güncel Makale Özeti)
Kürşad Zengin, M. Abdurrahim İmamoğlu
Sayfa 246
Makale Özeti |Tam Metin PDF

8.
Prematür ejakülasyon tedavisinde tramadolol hidroklorid tedavisinin güvenilirliği ve etkinliği (Güncel Makale Özeti)
Ersin Köseoğlu, Ali Atan
Sayfa 247
Makale Özeti |Tam Metin PDF

9.
Prostat kanserinde testosteron replasmanı yapılabilir mi? (Derleme)
Ali Atan, Altuğ Tuncel, Süleyman Yeşil
Sayfalar 248 - 251
Makale Özeti |Tam Metin PDF

10.
Penil fraktür ve beraberinde üretral yaralanma: Bir üçüncü basamak hastane deneyimi (Güncel Makale Özeti)
Sadi Turkan
Sayfalar 252 - 253
Makale Özeti |Tam Metin PDF

11.
Sağlık çalışanlarına şiddet üzerine analiz (Derleme)
Sadi Turkan
Sayfalar 254 - 255
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ERKEK ÜREME SAĞLIĞI
12.
Spermatogonial kök hücrelerde kendini yenileme ve farklılaşma sürecinde etkili moleküller (Derleme)
Fahriye Düzağaç, Ümmü Güven, Eda Açıkgöz, Gülperi Öktem
Sayfalar 256 - 260
Makale Özeti |Tam Metin PDF

13.
Testosteron replasman tedavisi altındaki erkeklerde eş zamanlı human koryonik gonadotropin kullanımı spermatogenezi korumaktadır (Güncel Makale Özeti)
Tuncer Bahçeci, Barış Altay
Sayfalar 261 - 262
Makale Özeti |Tam Metin PDF

14.
Erkek infertilitesinde antioksidan tedavinin yeri (Derleme)
Tuna Karatağ, Muammer Kendirci
Sayfalar 263 - 267
Makale Özeti |Tam Metin PDF

15.
Mikrobesinlerin alımı yaşlı erkeklerde artmış sperm DNA kalitesi ile ilişkilidir (Güncel Makale Özeti)
Ersagun Karagüzel
Sayfalar 268 - 269
Makale Özeti |Tam Metin PDF

16.
Sigara içilmesi fonksiyonel Nrf2 polimorfizmleri ile insan semen kalitesinde sinerjik etki gösterir (Güncel Makale Özeti)
Yiğit Uyanıkgil
Sayfa 270
Makale Özeti |Tam Metin PDF

17.
6455 sperm örneğinde insan sperm hücresinin mevsimsel değişimi: Mevsimsel doğum paternlerinin olası açıklanması (Güncel Makale Özeti)
Dilek Aygin, Fatih Marul
Sayfalar 271 - 272
Makale Özeti |Tam Metin PDF

18.
Obstrüktif azospermili erkeklerde perkütan sperm toplama işlemi ve intrastoplazmik sperm enjeksiyonu sonrası obstrüksiyon sebebine göre reproduktif potansiyelin ölçümü (Güncel Makale Özeti)
Emir Akıncıoğlu, Barış Altay
Sayfalar 273 - 274
Makale Özeti |Tam Metin PDF

19.
İnmemiş testis ve kanser riski (Derleme)
Mümtaz Dadalı, Ayhan Karabulut
Sayfalar 275 - 278
Makale Özeti |Tam Metin PDF

KADIN CİNSEL SAĞLIĞI
20.
Jinekolojik kanserlerde uygulanan pelvik radyoterapinin cinsel yaşama etkisi ve hemşirelik yaklaşımı rolü (Derleme)
Pınar Irmak, Umran Oskay
Sayfalar 279 - 283
Makale Özeti |Tam Metin PDF

21.
Jinekolojik kanser teşhisi kadınların cinselliğini nasıl etkiliyor? (Güncel Makale Özeti)
Dilek Aygin, Gülşah Akman
Sayfalar 284 - 285
Makale Özeti |Tam Metin PDF

22.
İn vitro fertilizasyon ile meme ve jinekolojik kanser riski: İsrail Maccabi sağlık sistemi (MHS) kapsamında bir retrospektif kohort çalışma (Güncel Makale Özeti)
Burak Beşir Bulut, Sefa Resim
Sayfalar 286 - 287
Makale Özeti |Tam Metin PDF

23.
Orta yaşlı kadınlar arasında cinsel işlev bozukluğu belirleyicileri (Güncel Makale Özeti)
Hüsniye Dinç, Demet Demir
Sayfalar 288 - 289
Makale Özeti |Tam Metin PDF

24.
Premenopoz diyabetik kadınlarda cinsel işlev bozukluğu: Klinik, metabolik, psikolojik, kardiyovasküler ve nörolojik ilişkiler (Güncel Makale Özeti)
Havva Sert, Dilek Aygin, Ahmet Seven
Sayfa 290
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ANDROLOJİ YAYINLARI VE KONGRE TAKVİMİ
25.
Androloji Yayınları ve Kongre Takvimi
Publications and Congress Calendar of Andrology

Sayfalar 291 - 293
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale