e-ISSN 2587-2524
Cilt : 15 Sayı : 52 Yıl : 2013

Dizinler

Bu derginin içeriği Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında lisanslanmıştır.

Androloji Bülteni - : 15 (52)
Cilt: 15  Sayı: 52 - 2013
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

ERKEK CİNSEL SAĞLIĞI - DERLEME
2.
Antidepresanların cinsel fonksiyonlara etkisi
Alper Kafkaslı, Önder Cangüven
Sayfalar 1 - 6
Makale Özeti |Tam Metin PDF

3.
Günlük (kronik) ve gerektikçe (on-demand) fosfodiesteraz tip-5 inhibitörü kullanımı
Serdar Toksöz, Yalçın Kızılkan, Levent Peşkircioğlu
Sayfalar 7 - 11
Makale Özeti |Tam Metin PDF

4.
Tartışmalı olgu: BPH/AÜSS ve cinsel işlev bozukluğuna yaklaşım
Ramazan Aşcı
Sayfalar 12 - 15
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ERKEK CİNSEL SAĞLIĞI - GÜNCEL MAKALE ÖZETİ
5.
Erektil disfonksiyonda PDE5 tedavisini bırakma: Devam etmeme nedenlerinin kalitatif analizi ve belirleyiciler
Cüneyt Adayener, Ercan Malkoç
Sayfa 16
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ERKEK CİNSEL SAĞLIĞI - DERLEME
6.
Fosfodiesteraz tip-5 inhibitörlerinin alt üriner sistem yakınmaları üzerine olan etkilerine bakış değişti mi?
Müslüm Ahmet Tunçkıran, Mustafa Burak Hoşcan
Sayfalar 17 - 20
Makale Özeti |Tam Metin PDF

7.
Prematür ejakülasyonda yenilikler
Mehmet Remzi Erdem, Muzafffer Akçay, Abdullah Armağan
Sayfalar 21 - 24
Makale Özeti |Tam Metin PDF

8.
Kronik orkalji: etiyolojiye göre en iyi tedavi hangisidir?
Uğur Balcı, Cengiz Girgin
Sayfalar 25 - 29
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ERKEK CİNSEL SAĞLIĞI - GÜNCEL MAKALE ÖZETİ
9.
Tip 2 diyabeti olan erkeklerde erektil disfonksiyon riski ve şiddetini artıran ıslak tip aşırı aktif mesanenin varlığı
Serdar Kalemci, Bülent Semerci
Sayfalar 30 - 31
Makale Özeti |Tam Metin PDF

10.
Testosteron tedavisi prostat için faydalı mıdır? uzun süreli tedavi esnasında güvenilirlik çalışması
Ersin Köseoğlu, Altuğ Tuncel, Ali Atan
Sayfa 32
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ERKEK ÜREME SAĞLIĞI - DERLEME
11.
Spermatogonyal kök hücreler
Nilay Kuşçu, Çiler Çelik-özenci
Sayfalar 33 - 36
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ERKEK ÜREME SAĞLIĞI - GÜNCEL MAKALE ÖZETİ
12.
Kontamine edilmiş prepubertal primat testis hücre süspansiyonunda spermatogonianın kanser hücrelerinden ayrıştırılması
Hamit Harbelioğlu, Sadık Görür
Sayfalar 37 - 38
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ERKEK ÜREME SAĞLIĞI - DERLEME
13.
Metabolik sendromun erkek fertilitesi üzerine etkileri
Alper Ötünçtemur, Süleyman Sami Çakır, Murat Dursun, Emin Özbek
Sayfalar 39 - 45
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ANDROLOJİ YAYINLARI VE KONGRE TAKVİMİ
14.
Androloji Yayınları ve Kongre Takvimi
Publications and Congress Calendar of Andrology

Sayfalar 46 - 47
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ERKEK ÜREME SAĞLIĞI - GÜNCEL MAKALE ÖZETİ
15.
Düşük testosteron östradiol oranlı infertil erkeklerin tedavisinde aromataz inhibitörlerinin kullanımıyla seminal parametreler ve hormon profilindeki değişiklikler
Erkan Efe, Sefa Resim
Sayfalar 48 - 49
Makale Özeti |Tam Metin PDF

16.
İdiopatik infertilitede indirgenmiş koenzim Q (ubikinol) kullanılmasının erkekte semen parametreleri üzerine etkilerini inceleyen çift kör, plasebo kontrollü, randomize çalışma
Özcan Arabacı, Kaan Özdedeli
Sayfalar 50 - 51
Makale Özeti |Tam Metin PDF

17.
Genç üniversite öğrencilerinde diyette alınan antioksidan besinler ile sperm kalitesi arasındaki ilişki
Ahmet Güzel, Mehmet Umul
Sayfalar 52 - 53
Makale Özeti |Tam Metin PDF

18.
Mikro- diseksiyon ile sperm kazanım (m-TESE) çağında non-obstrüktif azoospermili erkeklere izole testis biyopsisi gerekli midir?
Kasım Ergün, Barış Altay
Sayfalar 54 - 55
Makale Özeti |Tam Metin PDF

19.
Modifiye doğal IVF-ICSI siklusunda ejakülat spermlerine karşı cerrahi sperm eldesi
Murad Başar
Sayfa 56
Makale Özeti |Tam Metin PDF

KADIN CİNSEL SAĞLIĞI - DERLEME
20.
Kadın ve erkek genital anatomisindeki benzerlikler
Sezgin Güvel
Sayfalar 57 - 61
Makale Özeti |Tam Metin PDF

KADIN CİNSEL SAĞLIĞI - GÜNCEL MAKALE ÖZETİ
21.
Fertilite tedavisi gören kadınlarda disparoni ve cinsel işlev bozukluğu
Mehmet Gülüm
Sayfa 62
Makale Özeti |Tam Metin PDF

22.
Primiparlarda elektif sezeryan ve normal vaginal doğum sonrası cinsel fonksiyon
Merve Kadıoğlu, Nevin H. Şahin
Sayfalar 63 - 64
Makale Özeti |Tam Metin PDF

KADIN CİNSEL SAĞLIĞI - DERLEME
23.
Fiziksel engelli kadınlarda cinsellik ve cinsel sağlık
Halime Esra Kal, Nevin Hotun Şahin
Sayfalar 65 - 70
Makale Özeti |Tam Metin PDF

24.
İnfertilite tedavisinde tamamlayıcı/alternatif tıp uygulamaları
Burcu Avcıbay, Nezihe Kızılkaya Beji
Sayfalar 71 - 74
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale