e-ISSN 2587-2524
Cilt: 26 Sayı: 2 Yıl: 2024

Dizinler

Bu derginin içeriği Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında lisanslanmıştır.

Erkek infertilitesinin medikal yönetimi []
. 2021; 23(1): 37-46 | DOI: 10.24898/tandro.2021.99710

Erkek infertilitesinin medikal yönetimi

Ekrem Akdeniz1, Abdullah Açıkgöz2, Fikret Erdemir3
1Gazi Hastanesi, Üroloji Kliniği, Samsun, Türkiye
2Samsun Medicalpark Hastanesi, Üroloji Kliniği, Samsun, Türkiye
3Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Tokat, Türkiye

İnfertilite dünya genelinde görülen önemli bir sağlık problemidir. İnfertilitenin nedeni biliniyor ise nedene yönelik tedaviler yapılmaktadır. Ancak infertil çiftlerin önemli bir bölümünde infertiliteyi açıklayacak herhangi bir neden bulunamamaktadır. Bu hastalara ise ampirik medikal tedaviler verilmektedir. Bu derleme, erkek infertilitesinde kullanılan medikal tedavi yöntemlerinin gözden geçirilmesi amacıyla yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: erkek, medikal tedavi, gebelik, infertilite, semen

Medical management of male infertility

Ekrem Akdeniz1, Abdullah Açıkgöz2, Fikret Erdemir3
1Department of Urology, Gazi Hospital, Samsun, Turkey
2Medicalpark Hospital, Department of Urology, Samsun, Turkey
3Department of Urology, School of Medicine, Tokat Gaziosmanpasa University, Tokat, Turkey

Infertility is an important global health problem. If the cause of infertility is known, then that cause is treated. However, no cause capable of accounting for infertility can be established in a significant proportion of infertile couples. Such patients instead receive empiric medical treatment. The purpose of this study is to review the medical treatments employed in male infertility.

Keywords: male, medical treatment, pregnancy, infertility, semen

Ekrem Akdeniz, Abdullah Açıkgöz, Fikret Erdemir. Medical management of male infertility. . 2021; 23(1): 37-46

Sorumlu Yazar: Ekrem Akdeniz, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale