e-ISSN 2587-2524
Cilt: 26 Sayı: 2 Yıl: 2024

Dizinler

Bu derginin içeriği Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında lisanslanmıştır.

Vajinal enfeksiyon varlığı ve tipinin kadında cinsel yaşama etkisi []
. 2021; 23(1): 22-29 | DOI: 10.24898/tandro.2021.43586

Vajinal enfeksiyon varlığı ve tipinin kadında cinsel yaşama etkisi

Pınar Anğın1, Ali Doğukan Anğın2, İsmet Gün3, Yasemin Alan4, Gökhan Gülyaşar2, Önder Sakin2, Resul Karakuş5, Süleyman Eserdağ6, Vildan Elibol7, Abdulmecit Öktem8
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul, Türkiye
3Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Kıbrıs
4İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi, İzmir, Türkiye
5Zeynep Kamil Kadın Hastalıkları ve Çocuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
6Hera Kadın Sağlığı Merkezi, Ankara, Türkiye
7Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
8Sağlık Bakanlığı, Şırnak Cizre Devlet Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Şırnak, Türkiye

AMAÇ: Vajinal akıntıya neden olan enfeksiyon ajanına göre kadın cinsel fonksiyonlarını değerlendirmeyi amaçladık. Bizim bildiğimiz kadarıyla, en sık görülen üç farklı ajanın kadın cinsel fonksiyonları üzerine etkisini değerlendiren ilk prospektif çalışmadır.
GEREÇ ve YÖNTEMLER: Prospektif non-randomize çalışmamızda vajinal akıntı şikâyetiyle başvuran 230 hastadan pap-smear alındı. Papsmear sonucu normal veya inflamasyon olarak raporlanan hastalar kontrol grubunu (Grup 1, n: 122) oluştururken trikomonas (Grup 2, n: 27), bakteriyel vajinozis (BV) (Grup 3, n: 40) ve kandidiyazis olarak raporlanan hastalar (Grup 4, n: 41) çalışma grubunu oluşturdu. Toplam skorun ≤26,55 olması kadın seksüel disfonksiyonu (FSD) olarak kabul edildi.
BULGULAR: Gruplar total FSFI ve subgruplar olan istek, uyarılma, ıslanma, orgazm, tatmin, ağrı skorları açısından ve toplam FSD hasta sayıları açısından karşılaştırıldığında istatiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı (p>0,05). Koku, renkli akıntı (beyaz, sarı, yeşil) ve kaşıntı tarifleyen hasta sayısı Grup 1’de istatiksel anlamlı olarak yüksek tespit edildi (p<0,01). Lojistik regresyon analizinde beyaz renkli vajinal akıntı, eğitim seviyesi (ortaokul ve lise) ve çalışıyor olmak FSD için risk faktörü olarak belirlendi.
SONUÇ: Vajinal akıntıya neden olan trikomonas, BV ve kandidiyazisin kadın cinsel fonksiyonları üzerinde, FSD açısından bir fark yaratmadığı görüldü. Günümüzde vajinal akıntının FSD’ye neden olduğu konusu hala netlik kazanmamıştır.

Anahtar Kelimeler: vajinit, trikomonas, bakteriyel vajinozis, kandida, FSFI, FSD

The effect of vaginal infection and type on women’s sexual life

Pınar Anğın1, Ali Doğukan Anğın2, İsmet Gün3, Yasemin Alan4, Gökhan Gülyaşar2, Önder Sakin2, Resul Karakuş5, Süleyman Eserdağ6, Vildan Elibol7, Abdulmecit Öktem8
1Health Sciences University Umraniye Training and Research Hospital, Obstetrics and Gynecology Clinic, Istanbul, Turkey
2Department of Obstetrics and Gynecology, Dr Lütfi Kırdar Kartal Training and Research Hospital, İstanbul/ TURKEY
3Department of Obstetrics and Gynecology, Near East University, Faculty of Medicine, Nicosia, Cyprus
4Department of Obstetrics and Gynecology, İzmir Metropolitan Municipality Eşrefpaşa Hospital, İzmir, Turkey
5Department of Obstetrics and Gynecology, Zeynep Kamil Women
6Sexual Dysfunction and Gynecology Clinic, Hera Women
7Department of Pathology Clinic, Dr Lütfi Kırdar Kartal Training and Research Hospital, İstanbul/ TURKEY
8Ministry of Health Sırnak Cizre State Hospital, Gynecology and Obstetrics Clinic

OBJECTIVE: We aimed to evaluate female sexual function according to the infective agent causing a vaginal discharge. To the best of our knowledge, this is the first study to evaluate the effects of 3 different agents on female sexual function.
MATRERIAL and METHODS: In this prospective, nonrandomized study, a pap-smear was taken from 230 patients who presented with complaints of vaginal discharge. The patients were separated into groups according to the pap-smear results. Patients that presented as normal or with inflammation formed the control group (Group 1, n: 122), and study groups were formed of those presenting with trichomonas (Group 2, n: 27), bacterial vaginosis (Group 3, n: 40) and candidiasis (Group 4, n: 41). Patients with a total score of ≤26.55 were classified as having a female sexual dysfunction.
RESULTS: No statistically significant difference was determined between the groups with respect to total female sexual function index scores and the subdimensions of desire, arousal, wetness, orgasm, satisfaction and pain, and the total number of female sexual dysfunction patients (p>0.05). The number of patients with odorous, colored discharge (white, yellow, green) and itching was significantly higher in Group 1 than in the other groups (p<0.01). In the logistic regression analysis, risk factors for female sexual dysfunction were determined as white-colored vaginal discharge, an education level (middle school and high school) and employment.
CONCLUSION: Vaginal discharge caused by trichomonas, bacterial vaginosis, and candidiasis was not observed to have any effect on female sexual function. There is still no clarification on the subject of vaginal discharge causing female sexual dysfunction.

Keywords: vaginitis, trichomonas, bacterial vaginosis, candidiasis, FSFI, FSD

Pınar Anğın, Ali Doğukan Anğın, İsmet Gün, Yasemin Alan, Gökhan Gülyaşar, Önder Sakin, Resul Karakuş, Süleyman Eserdağ, Vildan Elibol, Abdulmecit Öktem. The effect of vaginal infection and type on women’s sexual life. . 2021; 23(1): 22-29

Sorumlu Yazar: Yasemin Alan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale