e-ISSN 2587-2524
Cilt: 25 Sayı: 4 Yıl: 2023

Dizinler

Bu derginin içeriği Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı kapsamında lisanslanmıştır.

Benign prostat hiperplazisinde kombinasyon tedavileri []
. 2021; 23(1): 30-36 | DOI: 10.24898/tandro.2021.05945

Benign prostat hiperplazisinde kombinasyon tedavileri

Ali Atan
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

BPH medikal tedavisinde tek ilaç tedavisinin başarısız olduğu durumlarda kombinasyon tedavileri kullanılmaktadır. Bu amaçla kullanılan çeşitli kombinasyonlar klinik pratiğimize girmiştir. Her hastanın klinik bulgularına ve beklentilerine uygun olan bir kombinasyon tedavisi seçilebilir. Bu derlemede mecvut kombinasyon tedavilerinin endikasyonları ve faydaları ile ilgili güncel veriler sunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: BPH, medical treatment, kombinasyonlar

Combination treatments in benign prostatic hyperplasia

Ali Atan
Gazi University, School of Medicine, Deparment of Urology

Combination therapies are used when single drug therapy fails in BPH medical treatment. Various combinations used for this purpose have entered our clinical practice. A combination therapy appropriate to the clinical findings and expectations of each patient can be selected. In this review, current data on the indications and benefits of these combinations will be presented.

Keywords: BPH, medical treatment, combinations

Ali Atan. Combination treatments in benign prostatic hyperplasia. . 2021; 23(1): 30-36

Sorumlu Yazar: Ali Atan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale