e-ISSN 2587-2524
Volume: 26 Issue: 1 Year: 2024


INDEXES

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Most Accessed Articles - Andrology Bulletin

Most Accessed Articles

MALE SEXUAL HEALTH
1.
Hayvanlarla cinsel ilişki (SWA) - Davranışsal özellikler ve penil kanser ile olan olası ilişki: Çok merkezli çalışma (Güncel Makale Özeti)
Yusuf Gençten, Fikret Erdemir
2014; 16 - 56 | Pages 29 - 30
Abstract |Full Text PDF

MALE REPRODUCTIVE HEALTH
2.
Erkek infertilitesinde antiöstrojen kullanımı ve yan etkileri
Hakan Erçil, Orçun Çelik
2016; 18 - 67 | Pages 259 - 262
Abstract |Full Text PDF

MALE SEXUAL HEALTH
3.
Benign prostatik hiperplazi tedavisinde kullanılan ilaçların cinsel yan etkileri (Derleme)
Fikret Erdemir
2015; 17 - 63 | Pages 257 - 260
Abstract |Full Text PDF

4.
Gecikmiş ejakülasyon
Hakan Şirin, Muammer Kendirci
2016; 18 - 65 | Pages 92 - 98
Abstract |Full Text PDF

ORIGINAL ARTICLE
5.Testicular volume, and penile length of children aged 0-10 years in Turkey: Do measurements vary among geographical regions?
Osman Akyüz, Müslüm Ergün, Bahriye Kılıç, Soner Çoban, Süleyman Sami Çakır, Ahmed Hamdi Tefekli
doi: 10.24898/tandro.2021.26086   2021; 23 - 1 | Pages 1 - 6

MALE SEXUAL HEALTH
6.
Cinsel yolla bulaşan viral hastalıkların güncel tedavisi: Ürolojik yaklaşım
Necip Pirinççi
2016; 18 - 66 | Pages 150 - 155
Abstract |Full Text PDF

7.
Gömük penis (Derleme)
Murat Üstüner, Ufuk Yavuz
2014; 16 - 58 | Pages 158 - 161
Abstract |Full Text PDF

FEMALE SEXUAL HEALTH
8.
Engelli bireylerde cinsel sağlık (Derleme)
Eda Cangöl, Pelin Palas Karaca, Ergül Aslan
2013; 15 - 53 | Pages 141 - 146
Abstract |Full Text PDF

MALE REPRODUCTIVE HEALTH
9.
Selektif serotonin gerialım inhibitörleri kullanımının erkek fertilitesi üzerine etkileri
Mehmet Gökhan Çulha, Ege Can Şerefoğlu
2016; 18 - 66 | Pages 188 - 191
Abstract |Full Text PDF

MALE SEXUAL HEALTH
10.
Prematür ejakülasyon tedavisinde güncel yaklaşım (Derleme)
Ahmet Metin, Mehmet Emin Özyalvaçlı
2016; 18 - 64 | Pages 4 - 7
Abstract |Full Text PDF

MALE REPRODUCTIVE HEALTH
11.
Kromozom anomalileri ve fertilite problemleri (Derleme)
Mutlu Karkucak
2016; 18 - 64 | Pages 33 - 39
Abstract |Full Text PDF

MALE SEXUAL HEALTH
12.
Üretroplasti sonrası cinsel fonksiyonlar nasıl etkilenir?
Ali Atan, Fazlı Polat, Süleyman Yeşil
2016; 18 - 66 | Pages 177 - 180
Abstract |Full Text PDF

FEMALE SEXUAL HEALTH
13.
Günümüze değin cinsellik konusunda yapılan çalışmaların irdelenmesi (Derleme)
Tuğba Yılmaz Esencan, Nezihe Kızılkaya Beji
2015; 17 - 63 | Pages 301 - 310
Abstract |Full Text PDF

14.
Kadın cinselliği ve kanıt temelli yaklaşımlar (Derleme)
Zümrüt Bilgin, Nuran Kömürcü
2016; 18 - 64 | Pages 48 - 55
Abstract |Full Text PDF

15.
Kanser ve cinsellik (Derleme)
Yeliz Dinçer, Ümran Oskay
2015; 17 - 63 | Pages 311 - 314
Abstract |Full Text PDF

MALE SEXUAL HEALTH
16.
Toplam 778 Ortadoğulu erkekte ereksiyon halindeki penis boyları: Nomogram oluşturulması (Güncel Makale Özeti)
Habous M., Tealab A., Williamson B., Et Al
2015; 17 - 63 | Page 275
Abstract |Full Text PDF

17.
Çiftleşen ve seksüel tembel erkek ratların değişik beyin alanlarında steroid reseptör ve aromataz gen ekspresyonu
Volkan Selmi, M. Abdurrahim İmamoğlu
2016; 18 - 65 | Pages 106 - 107
Abstract |Full Text PDF

FEMALE SEXUAL HEALTH
18.
Emzirme ve kadın cinsel sağlığı
Elif Ünver Korğalı
2016; 18 - 66 | Pages 198 - 201
Abstract |Full Text PDF

MALE SEXUAL HEALTH
19.
Beş alfa redüktaz inhibitörlerinin cinsel fonksiyon üzerine etkileri
Akın Soner Amasyalı, Alper Nesip Manav
2016; 18 - 65 | Pages 99 - 103
Abstract |Full Text PDF

20.
Peyroni hastalığının medikal-minimal invaziv tedavisi: Kılavuzlar eşliğinde güncelleme
Cihan Toktaş, Tahir Turan
2016; 18 - 65 | Pages 69 - 73
Abstract |Full Text PDF

LookUs & Online Makale