e-ISSN 2587-2524
Volume : 26 Issue : 1 Year :


INDEXES

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Andrology Bulletin
Metabolic syndrome and male infertility []
. 2024; 26(1): 67-74 | DOI: 10.24898/tandro.2024.49002

Metabolic syndrome and male infertility

Arzu Ateş1, Çağatay Özsoy2, Ayça Tuzcu3
1Nazilli State Hospital, Department of Medical Biochemistry, Aydin, Türkiye
2Aydin Adnan Menderes Universtiy, School of Medicine, Department of Urology, Aydin, Türkiye
3Aydin Adnan Menderes Universtiy, School of Medicine, Department of Medical Biochemistry, Aydin, Türkiye

Metabolic syndrome (MetS) represents a cluster of conditions that have a negative impact on human health overall. Its prevalence has been rapidly increasing worldwide and has coincided with a global decrease in birth rates and fertility potential. This review aims to address this observation through studying the relationship between MetS and male reproductive health. The effects of obesity, dyslipidemia, hypertension, and insulin resistance on male fertility were examined and supporting evidence explaining the pathophysiology of sperm dysfunction with each MetS component were described. Adopting a healthy lifestyle appears to be the single most important intervention to prevent the unwanted effects of MetS on men’s health and fertility. Further studies addressing the components of MetS and their impact on male reproduction are required to enhance our understanding of the underlying pathophysiology and to propose new methods for therapeutic intervention

Keywords: metabolic syndrome, obesity, insulin resistance, hypertension, male infertility, sperm

Metabolik sendrom ve erkek infertilitesi

Arzu Ateş1, Çağatay Özsoy2, Ayça Tuzcu3
1Nazilli Devlet Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Departmanı, Aydın, Türkiye
2Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye
3Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye

Metabolik sendrom (MetS), insan sağlığı üzerinde olumsuz etkiye sahip bir dizi durumu temsil eder. MetS’in yaygınlığı dünya çapında hızla artmaktadır ve küresel doğum oranlarında ve fertilite potansiyelinde bir azalma ile birliktedir. Bu derleme, MetS ile erkek üreme sağlığı arasındaki ilişkiyi ele almaya yöneliktir. Obezite, dislipidemi, hipertansiyon ve insülin direncinin erkek üreme sağlığı üzerindeki etkileri incelenmiş ve her MetS bileşeniyle sperm disfonksiyonunun patofizyolojisini açıklayan destekleyici kanıtlar tarif edilmiştir. Sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemek, MetS’in erkeklerin sağlığı ve fertilitesi üzerinde istenmeyen etkilerini önlemenin tek ve en önemli faktörü gibi görünmektedir. MetS bileşenlerini ele alan ve erkek üreme üzerindeki etkilerini artırmak için yeni terapötik yöntemleri önermek için temel patofizyolojiyi anlamamızı geliştirmek için daha fazla çalışma gereklidir.

Anahtar Kelimeler: metabolik sendrom, obezite, insülin direnci, hipertansiyon, erkek infertilitesi, sperm

Arzu Ateş, Çağatay Özsoy, Ayça Tuzcu. Metabolic syndrome and male infertility. . 2024; 26(1): 67-74

Corresponding Author: Arzu Ateş, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale